Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП: Потребителите няма да усетят намаленото ДДС

НАП: Потребителите няма да усетят намаленото ДДС

НАП: Потребителите няма да усетят намаленото ДДС

За сметка на това повече пари ще останат в джоба на търговците и ресторантьорите

Намаляването на ДДС до 9% за година и половина при рес­торан­тьор­с­т­вото, книгоиз­даването и бебеш­ките храни и кон­сумативи е въз­можно да не бъде усетено от пот­ребителите като по-ниски цени, като за сметка на това повече пари ще останат в джоба на тър­гов­ците. Това комен­тира говорителят на НАП Росен Бъч­варов пред bTV, преди новата ставка да влезе в сила. „ДДС се прилага от повече от 50 г. в ЕС и на много места, където е въведена такава диферен­цирана ставка, този мач най-общо казано е игран и в преоб­ладаващата част от случаите край­ният резул­тат, за съжаление, не е намаляване на край­ната пот­ребител­ска цена, а оставане на определен буфер, марж за тър­говеца, което в специфич­ния кон­текст в Бъл­гария се счита за антик­ризисна мярка“, обясни той. По думите му именно заради обвър­з­ването на 9-те процента с рес­торан­тьор­с­ката услуга на мяс­тото на тър­говеца с пряко и непос­ред­с­т­вено пред­лагане на храна и напитки една пица може в заведение да е с ниско ДДС, а при дос­тавка – със стан­дар­тни 20%. Бъч­варов под­черта, че „касовите апарати са пос­лед­ният проб­лем“ и могат да се преп­рог­рамират даже дис­тан­ционно. „Нека да приемем, че НАП ще прилага разумно кон­т­рол­ния си механизъм, пред­полагам, че данъч­ните органи също могат да си поръчат пица дис­тан­ционно“, отбеляза говорителят на приход­ната аген­ция. Получава ли се обаче ситуация, в която се дават стимули на биз­неси, които най-често са хващани в нарушения? „Рис­ковете по отношение на рес­торан­тите и нощ­ните заведения са относително по-големи, откол­кото в останалите бран­шове, но не ме карайте да правя политически изказ­вания“, отговори Росен Бъч­варов. Преди дни стана ясно, че след близо 30 г. в сис­темата на данъч­ните, напуска дирек­торът на дирек­ция „Кон­т­рол“ Васил Панов. Той е пред­с­тав­лявал НАП и в Дър­жав­ната комисия по хазарта. „Мотивите му са лични, това е негово лично желание“, обясни Росен Бъч­варов. На въп­рос дали Панов е допус­нал по-ниското облагане за хазар­тни фирми на Васил Бож­ков говорителят на приход­ната аген­ция припомни, че ДКХ е колек­тивен орган с пред­с­тавители на ред други ключови ведом­с­тва. „Хазар­тът беше облаган до 2014 г. с данъци. След 2014 г. те бяха заменени с такси и излязоха от полето на НАП“, под­черта Бъч­варов. Той комен­тира и одита на Смет­ната палата, според който в дирек­ции на НАП ревизиите не са въз­лагани автоматично. По думите му това е така един­с­т­вено в „големи данъкоп­латци“, където са съб­рани 1000 фирми, осигуряващи 30 на сто от приходите. „В останалите струк­тури има, нап­ример, 300 000 фирми и, когато трябва да се изберат 3000 за ревизия, има селек­ция. В „Големи данъкоп­латци“ се проверяват всички през определен период от време“, поясни говорителят на Национал­ната аген­ция за приходите.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие