Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Обмисля се прозорец за прехвърляне на партидите за втора пенсия от частните фондове към НОИ за изпусналите сроковете

Обмисля се прозорец за прехвърляне на партидите за втора пенсия от частните фондове към НОИ за изпусналите сроковете

Обмисля се прозорец за прехвърляне на партидите за втора пенсия от частните фондове към НОИ за изпусналите сроковете

Обмисля се прозорец за прех­вър­ляне на пар­тидите за втора пен­сия от час­т­ните фон­дове към НОИ за изпус­налите сроковете. Това стана извес­тно от комен­тар по темата на минис­търа на труда и социал­ната политика Деница Сачева в МС. През 2021 година ще се пен­сионират пър­вите, които са осигурявани в два стълба на пен­сион­ната сис­тема — жените, родени през 1960 година. Темата за фазата за изп­лащане на вторите пен­сии и за въз­мож­ността за гратисен период от няколко месеца за прех­вър­ляне на пар­тидите за хората, изпус­нали сроковете, ще се обсъжда в началото на септември-октомври от всички заин­тересовани — социал­ните пар­т­ньори, МТСП, МФ, КФН, дружес­т­вата. По думите на минис­тър Сачева темата е пов­диг­ната в кон­тек­ста на увеличението на пен­сиите с 6,7 на сто. Над 2 милиона и 90 хиляди пен­сионери ще получат увеличение на раз­мерите на получаваните от тях пен­сии и/или добавки, считано от днес. Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален раз­мер от 250 лв. на основ­ната пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст. Поради това, увеличение от 1 юли ще има и при другите пен­сии за трудова дей­ност, прирав­нени на минимал­ния раз­мер за съот­вет­ния вид пен­сия. Мак­симал­ният раз­мер на пен­сиите или сбора от пен­сиите, без добав­ките към тях, се запазва на ниво 1200 лв. Сред­ният раз­мер на пен­сията ще стане 432 лева. Пен­сиите ще се изп­лащат от 7 юли.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...