Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ”Медиана”: 1/3 от българите смятат, че живеят в мизерия

”Медиана”: 1/3 от българите смятат, че живеят в мизерия

”Медиана”: 1/3 от българите смятат, че живеят в мизерия

1/3 от населението преценява, че живее в бед­ност и дори в мизерия. Това показва проуч­ване на Аген­ция ”Медиана”, проведено сред 1000 души този месец. Лан­сираната идея, че бед­ността се основава преди всичко на етнически и образователен приз­нак не намира пот­вър­ж­дение в дан­ните от изс­лед­ването: 65% от бед­ните и мизер­с­т­ващите са хора със средно и висше (20%) образование, а 80% са от бъл­гар­ски етнос. Дан­ните сочат, че по-скоро става дума за въз­рас­това зависимост при бед­ността и преди всичко за напус­кане на актив­ната трудова въз­раст и придобиване на статуса “пен­сионер“ — 64% от бед­ните и мизер­с­т­ващите са хора над 50 години. Като цяло по основ­ните теми бъл­гарите остават скеп­тично нас­т­роени. 67% смятат, че материал­ното положение на пен­сионерите се влошава, докато само 5% са на противополож­ното мнение. 56% от бъл­гарите смятат, че през пос­лед­ните години положението с коруп­цията се влошава. За сметка на това едва 9% са оптимисти, че има подоб­рение. На прак­тика огром­ната част от общес­т­вото живее с убеж­дението, че закони, норми, правила същес­т­вуват фор­мално и е просто въп­рос на пари и власт тях­ното прилагане или пренеб­рег­ване.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...