Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С над една трета намаляха печалбите на банките заради КОВИД-19

С над една трета намаляха печалбите на банките заради КОВИД-19

С над една трета намаляха печалбите на банките заради КОВИД-19

Икономичес­ката криза, породена от коронавируса, засегна и финан­совите резул­тати на бан­ките. Чис­тата им печалба за пър­вите пет месеца на годината е 476 млн. лв., показ­ват дан­ните на БНБ. Това е с 37.5% по-малко спрямо същия период на миналата година. Месец май е поред­ният от началото на годината, в който се наб­людава спад на бан­ковите печалби спрямо миналогодиш­ните, а ефек­тът от кризата се усеща с все по-голяма сила. Нет­ните доходи от лихви са намалели до 1.080 млрд. лв. при 1.147 млрд. година по-рано. По-ниски са и приходи от такси и комисиони — 394 млн. лв. в края на май при 453.7 млн. лв. година преди това. По тази причина някои от бан­ките отново повишиха редица такси от 1 юни.Банките правят и по-големи раз­ходи за обeз­цeнĸa на лоши кредити — сумата е 260 млн. лв., което е двата пъти повече спрямо миналата година и с 69 млн. лв. повече от април 2020 г. Това се случва при положение, че през май започна да дейс­тва мораториума върху кредитите на граж­дани и фирми, които поис­каха отс­рочки до 6 месеца на внос­ките заради пан­демията. Коронак­ризата се отразява и на кредитирането. Кредит­ният пор­т­фейл на бан­ковата сис­тема, който неиз­менно рас­теше през пос­лед­ните години и месеци, през май намалява спрямо същия месец на 2019 г. Спадът е със 166 млн. лв., като обемът на отпус­натите до момента кредити дос­тига 66.7 млрд. лв. В това число е отчетено намаление на заемите на биз­неса със 197 млн. лв., което е 0.5%, а на домакин­с­т­вата — с 34 млн. лв. или 0.1%.Спадът на кредит­ния пор­т­фейл на бан­ките идва на фона на стар­тиралата в началото на май антик­ризисна прог­рама на Бъл­гар­ска банка за раз­витие за без­лих­вено кредитиране. Дър­жав­ната финан­сова инс­титуция беше под­помог­ната с 200 млн. лв. от правител­с­т­вото за тази цел. През май обаче са отпус­нати едва 20 млн. лв. от този бюджет. В същото време кризата не се отразява същес­т­вено върху спес­тяванията на биз­неса и граж­даните. В края на май депозитите на домакин­с­т­вата са се увеличили със 142 млн. лв. или 0.2%, и на фир­мите — с 245 млн. лв., което е 0.9%.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...