Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Положител­ните проби за Африкан­ска чума по свинете (АЧС) от вар­нен­с­кото село Юнец бяха пот­вър­дени на 5 август от Национал­ната референ­тна лаборатория, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Новото огнище е избух­нало в стопан­с­тво с 212 Източ­нобал­кан­ски свине, като до кон­с­татирането на заболяването от него са умрели 15 животни, уточни Агри.бг. Незабавно са пред­п­риети мерки за лик­видиране на огнището съг­ласно правилата на европейс­кото и национал­ното законодател­с­тво и Плана за спешни дейс­т­вия при кон­т­рол на АЧС. Пред­с­тои хуман­ното обез­в­реж­дане на останалите прасета. Определена е 3-километрова пред­пазна зона около огнището — селата Юнец и Руд­ник, община Долни Чиф­лик. В 10-километровата наб­людавана зона са включени град Долни чиф­лик и селата Шкор­пиловци, Детелина, Старо Оряхово, Ново Оряхово, Сол­ник, Кривини, Самотино, Горица, Гос­подиново, Дюлино, Коз­ница. Там са пред­п­риети мерки за кон­т­рол и лик­видиране на АЧС, инфор­мират от Аген­цията. Соб­с­т­вениците на животни, които са спазили раз­поред­бите на закона, под­лежат на обез­щетение за обез­в­реж­дането на живот­ните. Ветеринар­ните власти припом­нят, че като преван­тивна мярка беше заб­ранено пасищ­ното отг­леж­дане на свине от породата Източ­нобал­кан­ски свине, за да се намали рис­кът от кон­такт със заразени диви прасета и раз­п­рос­т­раняване на заболяването. Пос­лед­ното огнище на АЧС по Източ­нобал­кан­ски свине беше регис­т­рирано на 23 април в област Шумен, припомня земедел­с­кият инфор­мационен сайт.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...