Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тежък срив в туризма: 87, 7% по-малко нощувки спрямо 2019 година

Тежък срив в туризма: 87, 7% по-малко нощувки спрямо 2019 година

Тежък срив в туризма: 87, 7% по-малко нощувки спрямо 2019 година

През юни 2020 г. в страната са работили 2030 обекта за нас­таняване с над 10 легла — хотели, мотели, към­пинги, хижи и други, съоб­щава Национал­ният статис­тически инс­титут. Броят на стаите в тях е 79.2 хил., а на лег­лата — 171.4 хиляди. В срав­нение с юни 2019 г. общият брой на мес­тата за нас­таняване, фун­к­ционирали през периода, намалява с 32.7 на сто, а броят на лег­лата в тях — с 43.6 на сто. Общият брой на нощув­ките във всички места за нас­таняване, регис­т­рирани през юни 2020 г., е 495.1 хил., или с 87.7 на сто по-малко в срав­нение със същия месец на пред­ход­ната година, като най-голям спад на нощув­ките (с 91.7 на сто) се наб­людава в мес­тата за нас­таняване с 4 и 5 звезди. През юни 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.3 на сто от общия брой нощувки на чужди граж­дани и 31.3 на сто — на бъл­гари. В мес­тата за нас­таняване с 3 звезди са осъщес­т­вени 21.3 на сто от нощув­ките на чужди граж­дани и 29.8 процента — на бъл­гари, докато в останалите места за нас­таняване (с 1 и 2 звезди) те са съот­ветно 19.4 и 38.9 на сто. Броят на пренощувалите лица в мес­тата за нас­таняване през юни 2020 г. намалява с 80.6 на сто в срав­нение със същия месец на 2019 г. и дос­тига 199.5 хиляди. Регис­т­риран е срив както при чуж­дите граж­дани — с 94.5 на сто, така и при бъл­гар­с­ките — с 59.5 на сто. Бъл­гар­с­ките граж­дани, нощували в мес­тата за нас­таняване през юни 2020 г., са 165.2 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуж­дите граж­дани са 34.3 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки, като 70.1 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...