Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И Дянков критикува властта: Няма мерки за защита на работните места

И Дянков критикува властта: Няма мерки за защита на работните места

Трябва да сме готови за социално много тежка есен и много тежка зима, дори без протес­тите. Ако няма силна социална политика сега, кризата ще е много, много по-тежка, откол­кото видяхме пролетта, защото хората нямат резерви. За това предуп­реди в интервю за БНР бив­шият финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков. По думите му не се вижда, че Сачева е социален минис­тър. Сега по думите му е момен­тът, вместо да се дава на всички по един и същ начин, да се мисли за специфична регионална политика. „Вместо на всички на кал­пак да се дава, както беше 60/40, отсега трябва да се мисли на кой с предим­с­тво, по региони и по сек­тори“, категоричен е бив­шият финан­сов минис­тър. „Това е такава голяма криза, че кол­кото по-рано можем да под­помог­нем по-слабите социално и други сек­тори, тол­кова по-добре.“ Не може да гледаме само съв­купно. Необ­ходима е регионална политика, отбеляза Симеон Дян­ков. Дян­ков съветва властта да работи в две насоки – големите общес­т­вени поръчки да станат малки и да се фокусират върху мал­ките фирми и нап­ример вместо да се строят магис­т­рали, да се строят тротоари в градовете, защото това се прави с повече работна ръка. И второ — да се дава там, където е най-необходимо и то преди тази необ­ходимост да изникне, категоричен е той. Голяма част от мер­ките обаче напълно лип­с­ват – това са мер­ките за защита на работ­ните места, под­черта бив­шият минис­тър. „Изненадан съм, че правител­с­т­вото не върви натам.“ “Досега са изпол­з­вани под 60 милиона лева за мяр­ката 60/40, а се говореше за над милиард. Това е доста малко след 5 месеца криза“, заяви Дян­ков. Лип­сва социален анализ в кои региони на страната и в кои сек­тори пред­с­тои голяма без­работица, под­черта още Симеон Дян­ков. Дян­ков е на мнение, че имаме дос­татъчно добре под­гот­вени екс­перти в социал­ната сфера и ако управ­ляващите не знаят какво да пред­п­риемат, то могат да изпол­з­ват чуж­дия опит. Румъния нап­ример днес е приела пакет с регионални мерки. Като антик­ризисна мярка той вижда вдигането на прага за ДДС. В момента задъл­жител­ният праг е 50 хиляди. За да се помогне на мал­кия биз­нес да върти оборот, може да се вдигне на 75 или на 100 хиляди, съветва бив­шият финан­сов минис­тър. 

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...