Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за почивка. Това каза за прог­рама „Хоризонт“ на БНР Елена Иванова от Съюза на соб­с­т­вениците в курорта. Някои от хотелите са работили само по две сед­мици през този летен сезон и поради нерен­табил­ност са зат­ворили, каза Елена Иванова: „Те отвориха и не цялата си база, а само 50 процента от лег­ловата си база. Да, определено тази част, която са отворили към този момент, е добре запъл­нена от порядъка на 70 процента, някои от тях работят на 7080 процента“. В момента има малък брой туристи от Гер­мания, Полша и Украйна. Поради лип­сата на чар­търни полети се раз­чита на летов­ници с автомобилен тран­с­порт, как­вито са предимно бъл­гарите и румън­ците в момента: „Не се виж­дат много туристи по алеите. Плажът е срав­нително запъл­нен, защото има и соб­с­т­веници на апар­таменти в запад­ната зона, предимно бъл­гари, които са си в имотите. Хората, които поз­нават Слън­чев бряг и се раз­хож­дат по алеите, каз­ват: „Никога не сме виж­дали ком­п­лекса тол­кова празен“. Това е самата истина“, каза още Иванова. Няма рек­ламации и оплак­вания от продукти и обс­луж­ването. Хигиената в обек­тите в момента е на много по-високо рав­нище, допълни още тя. „Гости, които са традиционно фенове на ол инк­лузив пакетите, пред­почитат да си пол­з­ват ол инк­лузива такъв, какъвто го поз­нават. Други обаче пък дър­жат на по-стриктните мерки. Съот­ветно такива са въведени в момента. Влизането в рес­торан­тите е задъл­жително с маски. Предос­тавят се ръкавици на всеки, който влиза в рес­торанта да се обс­лужва от бюфетите. Там, където това не се прави, са пос­тавени прег­ради“.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...