Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българският износ за трети страни се срина

Българският износ за трети страни се срина

Българският износ за трети страни се срина

Основни търговски партньори извън ЕС са Русия, Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Северна Македония

През периода януари — юни 2020 г. износът на стоки от Бъл­гария за трети страни намалява с 10.5% в срав­нение със същия период на 2019 г. и е на стой­ност 8890.3 млн. лева. Това съоб­щиха от Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Основни тър­гов­ски пар­т­ньори на Бъл­гария са Тур­ция, Китай, Обединеното крал­с­тво, Съединените американ­ски щати, Сър­бия, Рус­ката федерация и Репуб­лика Северна Македония, които фор­мират 54.0% от износа за трети страни, съобщи „Фокус”. През юни 2020 г. износът на стоки от Бъл­гария за трети страни спада с 18.1% спрямо същия месец на пред­ход­ната година и е в раз­мер на 1378.9 млн. лева. През периода януари — юни 2020 г. при износа на стоки от Бъл­гария за трети страни, раз­п­ределен според Стан­дар­т­ната вън­ш­нотър­гов­ска класификация, най-голям ръст в срав­нение със същия период на 2019 г. е отбелязан в сек­торите „Храни и живи животни“ (32.6%) и „Маз­нини, масла и восъци от животин­ски и рас­тителен произ­ход“ (29.3%). Най-голям спад се наб­людава в сек­тор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (52.7%). Вносът на стоки в Бъл­гария от трети страни през периода януари — юни 2020 г. намалява с 11.0% в срав­нение със същия период на 2019 г. и е на стой­ност 10 940.8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стой­нос­т­ният обем на стоките, внесени от Рус­ката федерация, Тур­ция, Китай и Сър­бия. През юни 2020 г. вносът на стоки в Бъл­гария от трети страни спада с 6.2% спрямо същия месец на пред­ход­ната година и е в раз­мер на 1803.0 млн. лева. При вноса на стоки от трети страни, раз­п­ределен според Стан­дар­т­ната вън­ш­нотър­гов­ска класификация, през периода януари — юни 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сек­торите „Необ­работени (сурови) материали, негодни за кон­сумация (изкл. горивата)“ (58.5%) и „Маз­нини, масла и восъци от животин­ски и рас­тителен произ­ход“ (34.5%). Най-голям спад се наб­людава в сек­тор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48.5%). Вън­ш­нотър­гов­с­кото салдо (износ FOB — внос CIF) на Бъл­гария с трети страни през периода януари — юни 2020 г. е отрицателно и е в раз­мер на 2050.5 млн. лева. През юни 2020 г. вън­ш­нотър­гов­с­кото салдо (износ FOB — внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стой­ност 424.1 млн. лева. През периода януари — юни 2020 г. от Бъл­гария общо са изнесени стоки на стой­ност 26 059.0 млн. лв., което е с 8.0% по-малко в срав­нение със същия период на 2019 година. През юни 2020 г. общият износ на стоки въз­лиза на 4309.9 млн. лв. и намалява със 7.2% спрямо същия месец на пред­ход­ната година. През периода януари — юни 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стой­ност 28 184.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 11.7% по-малко спрямо същия период на 2019 г. През юни 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на пред­ход­ната година и въз­лиза на 4771.5 млн. лева. Общото вън­ш­нотър­гов­ско салдо (износ FOB — внос CIF) е отрицателно през периода януари — юни 2020 г. и е на стой­ност 2125.9 млн. лева. През юни 2020 г. общото вън­ш­нотър­гов­ско салдо (износ FOB — внос CIF) също е отрицателно и е на стой­ност 461.6 млн. лева.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...