Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Луд борсов скок на слънчогледа

Луд борсов скок на слънчогледа

Луд борсов скок на слънчогледа

Продължи покач­ването на цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти на светов­ните бор­сови пазари. Така обоб­щават ситуацията в периода между 15 и 18 сеп­тем­ври от Софийска стокова борса АД (ССБ). Пшеницата в САЩ се повиши с 2,00 долара до 250,00 долара/тон, а във Фран­ция — с 1,50 евро до 195,00 евро/тон. Цените в Украйна и Русия отново реагираха по-сериозно и добавиха съот­ветно по 8,00 долара до 225,00 и 227,00 долара/тон. При царевицата очак­ванията са за много добра реколта, но изпол­з­ването й за биогорива доведе до въз­ходяща тен­ден­ция — плюс 10,00 долара до 194,00 долара/тон в Чикаго и плюс 4,00 долара в Украйна до 187,00 долара/тон. Ечемикът в Украйна също пос­къпна с 4,00 долара, а във Фран­ция нямаше промяна и съот­вет­ните котировки са 190,00 долара/тон и 176,00 евро/тон. При рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) след сед­мица на затишие цените също се повишиха с 8,50 евро до 392,50 евро/тон. В под­к­ръг „Зърно“ на ССБ отново за периода от 15 до 18 сеп­тем­ври хлебна пшеница се търси на 310,00 лв./тон, а пред­лагането е с малка раз­лика на 310,00320,00 лв./тон. Фураж­ната се търси на 300,00 лв./тон. Царевицата се прид­вижи нагоре — до 290,00295,00 лв./тон за купува и 300,00305,00 лв./тон за продава. При мас­лодай­ния слън­чог­лед от място цените на тър­сене пос­лед­ваха светов­ната тен­ден­ция и пос­къп­наха осезаемо — 700,00710,00 лв./тон, като продавачите също котират високо — на 720,00740,00 лв./тон без ДДС. Тъй като ситуацията се мени с всеки изминал ден, в социал­ните мрежи стопани неп­рекъс­нато сверяват часов­ника си. По техни думи в края на миналата сед­мица за високоолеиновия слън­чог­лед вече има пред­ложения за 810 лв./тон (Ямбол), 830 лв./тон (Плевен) и 880 лв./тон (Доб­рич). Обик­новеният мас­лодаен върви от 790 до 850 лв./тон, а вече со появи инфор­мация, че цената му в района на Доб­рич вече дос­тига 900 лв./тон.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...