Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 57,753 млрд. лева държат българите в банките

57,753 млрд. лева държат българите в банките

57,753 млрд. лева държат българите в банките

В края на август 2020 г. депозитите на неп­равител­с­т­вения сек­тор в бан­ките са 88.847 млрд. лв. (80 на сто от БВП), като годиш­ното им увеличение е 8.9 процента, съоб­щава Бъл­гар­с­ката народна банка. Депозитите на нефинан­совите пред­п­риятия в края на август са били 27.547 млрд. лв. (24.8 на сто от БВП) в края на август 2020 година. В срав­нение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.2 на сто. Депозитите на финан­совите пред­п­риятия нарас­т­ват с 5.2 на сто на годишна база и в края на август дос­тигат 3.547 млрд. лв. (3.2 на сто от БВП). Депозитите на Домакин­с­тва и нетър­гов­с­ките организации обс­луж­ващи домакин­с­тва /НТООД/ са 57.753 млрд. лв. (52 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база със 7.6 на сто. В края на август 2020 г. кредитите за неп­равител­с­т­вения сек­тор са 63.580 млрд. лв. (57.3 на сто от БВП) при 63.479 млрд. лв. към юли 2020 г. (57.2 на сто от БВП). През август 2020 г. те се увеличават на годишна база с 6.1 на сто. Кредитите за нефинан­совите пред­п­риятия нарас­т­ват през август с 2.2 на сто на годишна база и дос­тигат 34.313 млрд. лв. (30.9 на сто от БВП). Кредитите за Домакин­с­тва и НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5 на сто от БВП) в края на август 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават със 7.4 на сто. В края на август 2020 г. жилищ­ните кредити са 11.515 млрд. лв. и нарас­т­ват на годишна база с 12.3 на сто. Пот­ребител­с­ките кредити въз­лизат на 11.725 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 6.2 на сто. Кредитите, предос­тавени на финан­сови пред­п­риятия, са 4.333 млрд. лв. (3.9 на сто от БВП) и в срав­нение с август 2019 г. те се увеличават с 38.2 на сто.

България

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...