Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб31102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

Летният сезон за бранша приключва със загуби от 80 %

Турис­тичес­кият сек­тор в Бъл­гария изп­раща най-трудния летен сезон със спад на турис­тите близо 80%. Така обобщи резул­татите за сек­тора изпъл­нител­ният дирек­тор на Национал­ния борд по туризъм Полина Карас­тоянова пред Нова телевизия. Увеличеният брой туристи по Южното Чер­номорие тази година екс­пер­тът обясни като умалена кар­тина на голямата. По думите й вът­реш­ният пазар няма потен­циал да генерира ръст на приходите, той идва от меж­дународ­ния туризъм. „Чуж­ден­ците, които посещават Бъл­гария, по данни от 2018 и 2019 г., са над 9 милиона. Очевидно бъл­гар­с­кият пазар не е готов да произ­веде такава цифра. 2 милиона би бил абсолют­ният мак­симум, ако всички бъл­гар­ски граж­дани имат въз­мож­ността да почиват в страната“, каза още тя. Прог­нозите показ­ват загуба на туристи от лет­ния турис­тически сезон в рам­ките на близо 80%. „Това са данни, верни не само за Бъл­гария, но и за кон­курен­тни наши дес­тинации“, посочи Карас­тоянова. Във връзка с анонса за рес­тарт на сек­тора тя обясни, че се работи успоредно по два плана. „Единият екшън план е как да се справим с пред­с­тоящия зимен сезон и с лет­ния през 2021 г. Комен­тира се и проб­лемът от въз­можни фалити и невъз­мож­ността да се обс­луж­ват кредити. Така може да се окаже в един момент, че бан­ковият сек­тор е соб­с­т­веник в туризма. Това е една много лоша пер­с­пек­тива“, отбеляза тя. Полина Карас­тоянова е категорична, че след COVID-19 бъл­гар­с­кият турис­тически сек­тор не би могъл да продължи да същес­т­вува по поз­натия начин досега. „Дър­жавата следва да влезе като инвес­титор. Да се заложат генерални планове за раз­витие на инф­рас­т­рук­турата до турис­тичес­ките обекти, като помощ за тях­ната социализация“, уточни тя. По думите й голяма част от работ­ните места в сек­тора са били запазени. „Това беше въз­можно със социално-икономическите мерки. Близо 2530% от заетите обаче загубиха работата си в турис­тичес­кия сек­тор поради невъз­мож­ността той да фун­к­ционира“, зак­лючи Карас­тоянова. Хотелите, които успяха да отворят и пос­рещат туристи това лято, ще зат­ворят до края на сеп­тем­ври, прог­нозира Карас­тоянова.

България

Култура

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галери…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Свят

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...