Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ново пристанище край Силистра ще улесни търговията със зърно по Дунава

Ново пристанище край Силистра ще улесни търговията със зърно по Дунава

Ново пристанище край Силистра ще улесни търговията със зърно по Дунава

Ново прис­танище ще улесни тър­говията със зърно по Дунава. Строежът на порта край Силис­тра трябва да започне най-рано през 2021 г. и да отнеме 2 години. Инвес­тицията е на стой­ност 20 милиона евро. В плана на новото съоръжение е посочено то да бъде мул­тифун­к­ционално и да може да се изпол­зва за товарно-разтоварни дей­ности за широк спек­тър от товари, които да се тран­с­пор­тират по река Дунав. Бъдещото прис­танище ще раз­полага със зър­нобаза с 20 силоза, които имат капацитет от 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слън­чог­лед. Ще включва и товарeн порт с две корабни места, от които да се товарят по 5000 тона зърно на ден. През месец август прик­лючи процедурата по ОВОС, уточ­няват от РИОСВ — Русе. Решението е оповес­тено в сайта на РИОСВ, на таб­лото за обяви и в пуб­лич­ния регис­тър на процедурите в рег­ламен­тираните срокове. Новият порт ще улесни произ­водителите от Силис­т­рен­ска и Доб­ричка област при тър­говията със зърно. В момента стопаните жънат по-ниски добиви от пролет­ните кул­тури в срав­нение с есента на 2019 г., но отчитат положителна тен­ден­ция в цените на зър­ното. Слън­чог­ледът над­х­върли 800 лв./тон и вече има оферти до 880 лв./тон. В Доб­ру­джа жът­вата на мас­лодай­ната кул­тура вече е към финала си при среден добив от 181 кг/дка. При царевицата остават още около 40 % за рекол­тиране. Резул­татите не са удов­лет­воряващи за произ­водителите, дос­тигат средно по 349 кг/дка.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...