Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Минималната заплата става 650 лева от догодина, работим за под 2 евро на час

Минималната заплата става 650 лева от догодина, работим за под 2 евро на час

Минимал­ната работна зап­лата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г., съобщи прес­служ­бата на кабинета. Раз­мерът й ще се повиши с 6,6 на сто в срав­нение с нас­тоящата година, реши правител­с­т­вото. Пред­лаганият нов раз­мер на минимал­ната работна зап­лата от 650 лв. ще доп­ринесе за намаляване на бед­ността сред работещите, намаляване на неравен­с­т­вата в раз­п­ределението на доходите, повишаване на покупател­ната способ­ност и пот­реб­лението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, повишаване на мотивацията на работ­ната сила и намаляване на нелоял­ната кон­курен­ция, се посочва в бод­ряш­кото прес­съоб­щение на властта. От 1 януари минимал­ната работна часова зап­лата ще бъде 3,92 лв. Сред­ното почасово зап­лащане у нас е под 10 лева. И по този показател Бъл­гария е в дъното на ЕС. В Дания нап­ример сред­ното почасово зап­лащане е 42 евро. Раз­ликата е почти десет пъти. Огромно е раз­минаването не само между Бъл­гария и най-богатите страни в Северна и Западна Европа, но и със сред­ните стой­ности за целия ЕС25,4 евро на час. В съседна Румъния зап­лащането за час е с една чет­върт по-високо от Бъл­гария — 5,5 евро. В Чехия и Словакия работ­ниците получават два пъти и половина повече от бъл­гар­с­ките — съот­ветно по 10,2 и 10,4 евро на час. В Унгария почасовото зап­лащане е 8,3 евро, а в Полша — 8,6 евро. По-близки до бъл­гар­с­ките стой­ности, но отново по-високи, са зап­лащанията в Литва и Лат­вия — 7,3 и 7,5 евро на час. 

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...