Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Как ще се отразят противоепидемич­ните мерки зависи от това дали те ще бъдат съп­роводени със съот­вет­ните мерки за под­к­репа, комен­тира по БНТ Васил Велев, пред­седател на управител­ния съвет на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. По негово мнение много точно трябва да се дефинира какво точно се зат­варя заради икономичес­ките и социал­ните ефекти върху общес­т­вото и поясни, че все още не всички фирми са получили ком­пен­сация от пър­вото зат­варяне през пролетта, припомня Инвестор.бг. Пред­с­тавителят на работодател­с­ката организация е категоричен, че вед­нага със зат­варянето на раз­лич­ните обекти, трябва да започне под­к­репа за тях, в две посоки — за доходи на хората и за раз­ходите, които имат пред­п­риятията, дори когато не работят. Пламен Димит­ров, президент на КНСБ е на същото мнение и нас­тоява вед­нага да бъдат обявени мер­ките, които да под­к­репят както пред­п­риятията, така и работ­ниците. Син­дикалис­тът поиска дър­жавата в лицето на НОИ да поеме десет­д­невен платен отпуск за работещите, които са принудени да останат вкъщи. Той припомни, че още през сеп­тем­ври е пред­ложена нова правна рамка, която да гаран­тира изп­лащането на обез­щетенията на работещите в пред­п­риятия, които са изцяло зат­ворени или изпит­ват съот­вет­ните зат­руд­нения от пан­демията. Зат­варяне на магазини с нех­ранителни стоки значи да се зат­ворят и строител­ните магазини и спиране на този отрасъл, предуп­реди Велев и пот­върди, че работодателите искат да се прецизират новите мерки, които ще ограничат дей­ността на раз­лични обекти. Зат­ворените магазини трябва да бъдат обез­щетени. Да се платят 80% от зап­латите на неработещите биз­неси, поясни и президен­тът на КНСБ, но смята, че това трябва да стане с правна мярка. Велев раз­кри, че няма как неработещи хора да получават кол­кото работещите. Еврокомисията поз­волява да се пок­рият 90% от раз­ходите на микро и мал­ките пред­п­риятия и до 80% за останалите. Да не чуваме въп­росите откъде ще вземем пари — откъдето се отделят и за другите раз­ходи, категоричен е той.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...