Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Парламентът прие бюджетната рамка за 2021 г.

Парламентът прие бюджетната рамка за 2021 г.

Увеличиха бюджета на НЗОК за 2021 г. с над четвърт милиард лв.

Пар­ламен­тът прие бюджет­ната рамка за 2021 г., предаде Аген­ция „Фокус“. „За“ рам­ката гласуваха 94 народни пред­с­тавители, „против“ – 69 и без „въз­дър­жали се“. Приходите на дър­жавата през 2021 г. са в раз­мер на 27, 051 млрд. лв. От тях данъч­ните приходи са в раз­мер на 24, 192 млрд. лв. Заложените раз­ходи в бюджета са в раз­мер на 15,817 млрд. лв. Раз­ходите за пер­сонал са в раз­мер на 13,282 млрд. лв. Бюджет­ните тран­с­фери с общините въз­лизат на 4,934 млрд. лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от над 5 млрд. лв. Пред­виден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пан­демията COVID-19 се влоши и доведе до необ­ходимост от извън­редно осигуряване на ресурси. Депутатите приеха окон­чателно на второ четене бюджета на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., съобщи Нюз.бг. В срав­нение с внесените от правител­с­т­вото раз­чети приетия бюджет е с повече от чет­върт милиард по-голям. Приход­ната му част е увеличена от 5 084,87 млн. лева на 5 341,31 млн. лв. Този ръст е за сметка на нарас­т­ване на здрав­ноосигурителни приходи с близо 20 млн. лв. и на допъл­нителен тран­с­фер от дър­жав­ния бюджет в раз­мер на 237 млн. лв. По-високите здрав­ноосигурителни приходи са планирани като резул­тат от планираното увеличение на въз­наг­раж­денията на дър­жав­ните служители и на медицин­с­ките работ­ници за срока на епидемията с COVID-19. А въп­рос­ното нарас­т­ване на въз­наг­раж­денията на медицин­с­кия пер­сонал ще бъде финан­сирано от допъл­нител­ния бюджетен тран­с­фер. В закона за бюджета на НЗОК е записано след­ното вдигане на парите за медицин­с­ките работ­ници за срока на епидемията — за лекари — 600 лв. на месец, за специалисти “Здравни грижи“ — 360 лв. на месец, за санитари — 120 лв. на месец. Лекарите, които получават над 5000 лв. на месец няма да вземат въп­рос­ните допъл­нителни по 600 лв. По време на дебатите депутати от опозицията предуп­редиха, че не е ясно как тези допъл­нителни пари ще влязат в джоба на медицин­с­ките работ­ници, защото бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва, при които въз­наг­раж­денията и допъл­ненията към тях са елемент от финан­совите резул­тати на дружес­т­вото. Това остана без комен­тар от управ­ляващите, но няма да е чудно, ако през 2021-а отново чуем оплак­вания от медици, че не са получили обещаните им от дър­жавата бонуси. Нищо че дър­жавата в лицето на НЗОК може да им е превела на бол­ниците парите за тези бонуси, но те да са потънали в пос­рещането на други належащи и дълго отлагани плащания на медицин­с­ките заведения. НЗОК планира през 2021-а да похарчи близо половината от бюджета си за здрав­ноосигурителни плащания за бол­нична помощ. Това перо ще погълне 2 645 млн. лв. За лекар­с­тва и медикаменти ще отидат 1 332 млн. лв. За извъбол­нична помощ са пред­видени 549,94 млн. лева. Заделен е и резерв от 150 млн. лв. Още от сега е ясно, че ако пан­демията не започне да затихва след март 2021-а още в средата на годината бюджетът на НЗОК ще се пропука и в зависимост от раз­витието на COVID-19 през годината може да се наложи актуализация със допъл­нителни тран­с­фери от бюджета в раз­мер от 500 млн. лв. до 1 млрд. лв. Освен това никъде в нас­тоящия бюджет не се вижда да са заложени раз­ходи за закупуване на вак­сини срещу COVID-19, както и за финан­сово обез­печаване на мащабна кам­пания за вак­синиране. Вярно е че в него е записано, че за вак­сини и за вак­синационни дей­ности се заделят 6.57 млн. лв., но това едва ли е сума, която може да пок­рие мащабна антипан­демична кам­пания, предуп­реди Нюз.бг.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...