Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кандидат-шофьори не могат да вземат книжа заради спрените курсове на БЧК

Кандидат-шофьори не могат да вземат книжа заради спрените курсове на БЧК

Кандидат-шофьори не могат да вземат книжа заради спрените курсове на БЧК

Заради новите противоепидемични мерки Бъл­гар­с­кият чер­вен кръст (БЧК) преус­танови до 21 декем­ври кур­совете си по оказ­ване на първа долекар­ска помощ. Това обаче включва и кур­совете, които трябва да преминат всички кандидат-шофьори. Казусът е сложен, защото в същото време шофьор­с­ките кур­сове и изпитите, за получаване на свидетел­с­тво за правоуп­рав­ление не са спрени, комен­тира Инвестор.бг. Така бъдещите шофьори, дори да издър­жат изпита пред ДАИ, не могат да получат книж­ките си от КАТ заради липса на удос­товерение от БЧК, става ясно от репор­таж на БНТ. От Бъл­гар­с­кия чер­вен кръст пояс­няват, че кур­совете за първа помощ не могат да преминат в друга форма, освен присъс­т­вена. Това са 8 учебни часа, в които половината от тях се прак­тикуват върху манекени, те не могат да минат дис­тан­ционно на обучение, защото както не можете да се научите да карате дис­тан­ционно кола, трябва да сед­нете в автомобила, така не можете да нап­равите изкус­т­вено дишане, ако нямате манекен, ако нямате кой да ви покаже къде и как да си сложите ръцете, уточни д-р Надежда Тодоров­ска — заместник-генерален дирек­тор на БЧК. Според Асоциацията за квалификация на автомобилис­тите в Бъл­гария в съз­дадената ситуация ясно се вижда монополът на БЧК, които да един­с­т­вените оторизирани да пред­лагат кур­сове за първа помощ. Те прекъс­наха обучението и преди извес­тно време, когато нямаше още каран­тина, и те могат да го прекъс­ват, да го под­новяват, защото няма други. Доколко е законен този момент в наред­бата, където е записано, че БЧК трябва да прави тези кур­сове и защо само БЧК, това е въп­рос, който ние ще се обър­нем към правител­с­т­вото, ако не се реши въп­росът, ще се обър­нем към съда, предуп­реди Красимир Геор­гиев, пред­седател на УС на Асоциацията за квалификацията на автомобилис­тите. От Асоциацията пред­лагат да се върне по-старата схема — кур­сове за първа помощ да се провеж­дат в обучител­ните цен­т­рове, а лекарите да бъдат наемани от автош­колите. Дотогава всеки, който иска да получи книжка, но няма издър­жан курс за първа помощ, ще трябва да изчака залите да отворят отново.

България

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...