Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) „Булгаргаз“ съди „Топлофикация София“ за 110 милиона

„Булгаргаз“ съди „Топлофикация София“ за 110 милиона

„Булгаргаз“ съди „Топлофикация София“ за 110 милиона

Дългът е достигнал критични нива, коментира изпълнителният директор на газовото дружество Николай Павлов

Бул­гар­газ“ има заведен съдебен иск срещу „Топ­лофикация София“ за 110 млн. лв. Искът обх­ваща периода на дос­тавка от фев­руари до октом­ври на нас­тоящата година, съобщи за БНР изпъл­нител­ният дирек­тор на газовата ком­пания Николай Пав­лов. Към днешна дата „Топ­лофикация София“ дължи 144 милиона. Дъл­гът дос­тигна до нива, които са критични и за „Бул­гар­газ“, комен­тира Пав­лов. Изп­лащането на този дълг ще поз­воли на газовата ком­пания да обс­лужва свои ангажименти по договори, категоричен е той. След рет­роак­тив­ното намаляване на цената на природ­ния газ от „Бул­гар­газ“ са нап­равили ком­пен­саторно плащане към „Топ­лофикация“ на стой­ност 59 млн. лв., което час­тично е намалило дълга, под­черта Пав­лов. Ако не беше нап­равено това плащане, към днешна дата „Топ­лофикация София щеше да дължи 203 млн. лв., изчисли той. Софийс­ката „Топ­лофикация“ е най-големият пот­ребител на природен газ в страната и най-големият клиент на „Бул­гар­газ“ – близо 30% от общата кон­сумация се пада на топ­лофикацион­ното дружес­тво, уточни изпъл­нител­ният дирек­тор на газовата ком­пания. Останалите топ­лофикации зап­лащат задъл­женията си, стана ясно от думите на Пав­лов. След водени преговори месеци наред, от газовата ком­пания са пред­п­риели хода за събиране на вземанията по съдебен ред. Пав­лов определи това като „неиз­бежна стъпка“, която е в защита на всички пот­ребители на природен газ, включително и на клиен­тите на „Топ­лофикация София. При предишен съдебен иск на „Бул­гар­газ“ към „Топ­лофикация София“ сумата е била три пъти по-малка и е била изп­латена, припомни Пав­лов. Той прог­нозира, че решение ще бъде намерено и дъл­гът ще бъде изп­латен. „Бул­гар­газ“ няма привилегировано да третира който и да е клиент, независимо дали се казва „Топ­лофикация София“, предуп­реди още Пав­лов. Той увери, че „пот­ребителите на природен газ на „Топ­лофикация София“ няма да останат на студено.

България

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...