Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Седем града с по-скъпа вода от 2021 г.

Седем града с по-скъпа вода от 2021 г.

Седем града с по-скъпа вода от 2021 г.

Регулаторът е проверил изпълнението на 5-годишните бизнес планове на дружествата

Комисията за енер­гийно и водно регулиране обсъди новите цени на водата за 26 раз­лични района на страната, съоб­щава БНР. Те ще влязат в сила от началото на 2021 г. Пред­ложенията на енер­гий­ния регулатор варират от пос­къп­ване с 6% до поев­тиняване с 22% за раз­лич­ните ВиК дружес­тва. Пред­вижда се ВиК услугите да пос­къп­нат в 7 града, като най-значителното е от 6% — за София и Раз­г­рад. По-евтина вода се пред­вижда за 16 населени места, като най-голямото поев­тиняване е във Видин — с близо 22%, в Сливен — 17%, а в Ямбол и Доб­рич — 1415%. Пред­с­тавителите на тези дружес­тва обаче въз­разиха срещу планираните намаления и заявиха, че ако бъде прието, те ще обжал­ват решението на регулатора. Без промяна остава цената на водата в Мон­тана. ВиК дружес­т­вата в Хас­ково и Тър­говище пък за пръв път имат одоб­рени биз­нес планове. Там, както и във Варна, Силис­тра, Мон­тана, Шумен, Враца, Доб­рич, Ловеч и Стара Загора услугата ще струва над 3 лв.. за кубичен метър. Най-скъпо ще е в Раз­г­рад — 3,63 лв. Ивайло Кас­чиев от КЕВР обясни, цитиран от Нюз.бг.че за да определи дали да има пос­къп­ване или поев­тиняване на ВиК услугите в раз­лич­ните райони на третата година, регулаторът е проверил изпъл­нението на 5-годишните биз­нес планове на дружес­т­вата. По негови думи до момента изменението на одоб­рените цени е било свър­зано един­с­т­вено с нат­рупаната инф­лация. Вече обаче се отчитала и реално свър­шената работа от дружес­т­вата по отношение на изпъл­нението на инвес­тицион­ните прог­рами и показателите за качес­тво. Кас­чиев посочи, че в случая с водата поев­тиняването може да бъде раз­г­леж­дано и като лоша новина, защото означава, че ВиК дружес­т­вата не са се справили. Той изтъкна, че няколко оператора се отк­рояват с недобри резул­тати и при тези дружес­тва намалението на одоб­рените цени е срав­нително най-високо спрямо другите.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие