Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това сочат дан­ните от тринадесетото издание на меж­дународ­ното проуч­ване Коледен барометър 2020, съобщи БНР. По този показател страната ни заема челно място, след­вана от румън­ците и хър­ватите, които смятат да заделят съот­ветно по 24 и 23 на сто от раз­полагаемия месечен доход на домакин­с­тво в името на праз­нич­ния дух. Основ­ният процент от бюджета на анкетираните бъл­гари ще бъде похар­чен за хранителни стоки – 24 на сто, а 18% за зимни дрехи и обувки. Около 8 на сто – за игри и играчки, и други 8% за финан­сиране нуж­дите на децата. В Коледен барометър 2020 са взели учас­тие близо 20 000 домакин­с­тва от 11 европейски дър­жави и Авс­т­ралия. Анкетираните са на въз­раст от 18 до 61 години. Доходите са посочени в мес­тна валута, като относител­ното коледно пот­реб­ление се изчис­лява чрез съот­ношението на месеч­ния раз­полагаем доход на семейс­т­вото във всяка страна. Проуч­ването показва, че най-важното за пред­с­тоящите коледни праз­ници за 69% от всички анкетирани е да прекарат време със семейс­т­вото и близ­ките си и да се нас­ладят пъл­ноценно на колед­ния дух.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие