Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На годишна база производственият спад в нашата страна е най-големият в рамките на Eвросъюза

На годишна база производственият спад в нашата страна е най-големият в рамките на Eвросъюза

Индус­т­риално произ­вод­с­тво в еврозоната и в целия ЕС отбеляза доста по-силно от очак­ваното повишение през ноем­ври благодарение на рязко въз­с­тановяване на произ­вод­с­т­вото на меж­динни и капиталови стоки, показ­ват данни на официал­ната европейска статис­тика. Това е позитивен знак за икономичес­кото пред­с­тавяне през пос­лед­ното тримесечие на изминалата година и е факт въп­реки наложените през ноем­ври нови противоепидемични мерки в редица европейски дър­жави. В същото време произ­вод­с­т­вото в Бъл­гария отбеляза понижение през ноем­ври спрямо октом­ври и най-голям спад в рам­ките на целия ЕС спрямо година по-рано, отчита Еврос­тат. Спрямо година по-рано произ­вод­с­т­вото в еврозоната през ноем­ври 2020 г. се понижи с 0,6% след спад с 3,5% месец по-рано, а в рам­ките на целия ЕС с едва 0,4% след понижение с 2,9% през октом­ври. Въп­реки че това пред­с­тав­лява понижение за пореден месец в рам­ките на изминалата година, спадът е далеч по-скромен от драматич­ните сривове по време на пър­вата вълна на коронавирусна пан­демия през пролетта. В същото време промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария се понижи през ноем­ври с 1,5% спрямо октом­ври, когато нарасна с едва 0,4 на сто. Това пред­с­тав­лява първо понижение на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво след шест поредни месеца на рас­теж, когато не можа да се ком­пен­сира солид­ния спад с 5,1% през март и с 11,6% през април, показ­ват дан­ните на Еврос­тат. По-слабо понижение на произ­вод­с­т­вото през ноем­ври спрямо пред­ход­ния месец беше отчетен в пет други страни членки на ЕС. Спрямо ноем­ври 2019 г. обаче промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария отбеляза спад с цели 5,0% след понижение с 3,1% през октом­ври, свивайки се за девети пореден месец, след като за пос­ледно беше отчетна стаг­нация (нулев рас­теж) през фев­руари 2020 г. По този показател нашата страна заема пос­лед­ната позиция сред останалите страни членки на ЕС, след­ваната от Фран­ция с произ­вод­с­т­вен спад от 4,9% и Италия с 4,2 на сто.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...