Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

От чет­върти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започ­налите работа са през същия период са пет пъти по-малко — едва 3300 души Драс­тичен ръст на регис­т­рираните без­работни през пър­вата работна сед­мица на Новата година, отчитат от Национал­ният статис­тически инс­титут. Дан­ните сочат, че от чет­върти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започ­налите работа са през същия период са пет пъти по-малко — едва 3300 души. За срав­нение в сед­мицата между 28 декем­ври и трети януари новите без­работни са 1600 души, тол­кова са и уст­роените на работа чрез бюрата по труда. Специализираното наб­людение на пазара на труда заради пан­демията се извър­шва от 3 фев­руари 2020 година насам. За това време новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна са малко под 397 000 души, а пос­тъпилите на работа 240 хиляди. За сед­мицата 410 януари най-много са новите без­работни в област Плов­див — малко над хиляда души, след­вани от Варна и Благоев­г­рад, съот­ветно с 960 и 882 новорегис­т­рирани. Меж­дув­ременно от аген­цията по заетостта инфор­мираха, че работодателите могат да кан­дидат­с­т­ват до 15 януари за получаване на сред­с­тва по сега дейс­т­ващия дизайн на мяр­ката 60/40, чието дейс­т­вие беше удъл­жено от правител­с­т­вото до 31 март.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...