Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Борисов окончателно зачеркна “Белене“, платеното оборудване отива за 7 реактор на АЕЦ “Козлодуй“

Борисов окончателно зачеркна “Белене“, платеното оборудване отива за 7 реактор на АЕЦ “Козлодуй“

Борисов окончателно зачеркна “Белене“, платеното оборудване отива за 7 реактор на АЕЦ “Козлодуй“

Премиерът Бойко Борисов проведе среща с изпъл­нител­ния дирек­тор на АЕЦ „Коз­лодуй“ Наско Михов. „След извеж­дането на старите реак­тори, много важно е, че получихме лиценз за 5-и и 6-и блок на „Коз­лодуй“ за още десет години“, отбеляза Борисов. Изпъл­нител­ният дирек­тор Михов припомни, че на 7 декем­ври 2020 г. стар­тира работа по проуч­ване на въз­мож­нос­тите за изг­раж­дане на нова ядрена мощ­ност на площадка 2 на АЕЦ „Коз­лодуй“ след като през фев­руари м.г. бе издадено решение за оценка за въз­дейс­т­вието върху окол­ната среда на проекта. Според екс­пер­т­ните док­лади икономически, екологично и тех­нически е въз­можно оборуд­ването, пред­видено за АЕЦ „Белене“, да се изпол­зва за нова мощ­ност на „Коз­лодуй“, бе отбелязано в хода на срещата на министър-председателя. За реализацията на проекта на площадка 2 на АЕЦ „Коз­лодуй“ по отношение на налагащите се анализи са прив­лечени и меж­дународни екс­перти. Премиерът Борисов акцен­тира, че платеното вече оборуд­ване на стой­ност 1,3 милиарда лева за АЕЦ „Белене“, ще може да се пол­зва за седми реак­тор на АЕЦ „Коз­лодуй“. „Активно се работи по темата и ще чакам док­лад от минис­търа на енер­гетиката още в рам­ките на утреш­ното заседание на правител­с­т­вото“, каза премиерът Борисов.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие