Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ресторантьорите не искат политици на протеста си

Ресторантьорите не искат политици на протеста си

Ресторантьорите не искат политици на протеста си

Рес­торан­тьорите предуп­реж­дават, че политически фигури не са добре дошли на протеста на бранша. Това се казва в писмо от Бъл­гар­с­ката асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в Бъл­гария. Дек­ларацията е ден преди организирания протест на 27 януари 2021 г. пред Минис­тер­с­кия съвет. Протес­тът е строго бран­шови с точни и ясни искания за сек­тора, пишат от двете сдружения. “Пред­варително обявяваме, че ние няма да поз­волим той да бъде яхнат политически, как­вито опити вече се забеляз­ват. По тази причина се обръщаме към ръковод­с­т­вата на всички политически пар­тии и тех­ните лидери“, пишат от бранша. Те под­чер­тават, че организирания протест пред сградата на Минис­тер­с­кия съвет е икономически, строго бран­шови и не желаем политически фигури да присъс­т­ват на него. Бран­шовите асоциации пред­с­тав­ляват икономичес­ките интереси на своите членове. При подаване на заяв­ление за член­с­тво, ние не ги питаме на коя пар­тия са привър­женици, пишат рес­торан­тьорите. Те изтък­ват, че всеки член на организацията може да под­държа една или друга пар­тия, но това няма значение за биз­неса. С благодар­ност за всички, които под­к­репят сек­тора и служителите рес­торан­тьорите пишат, че няма да поз­волят тех­ните искания да станат част от предиз­бор­ната кам­пания. “Имаме свои искания и цели, за които се борим. Нямаме политически обвър­заности и дър­жим това да остане така“, пишат в дек­ларацията. Дип­ломатично пов­тарят на пар­тий­ните привър­женици да се въз­дър­жат от учас­тие в протеста и изразяват надежда, че интересът към сек­тора ще продължи и след 04 април 2021 г., когато е датата на пар­ламен­тар­ните избори.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие