Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограничено работно време. Това се казва в писмо до премиера Бойко Борисов, вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, минис­търа на финан­сите Кирил Ананиев и минис­търа на икономиката Лъчезар Борисов, раз­п­рос­т­ранено от Бъл­гар­с­ката ритейл асоциация, която обединява над 100 пред­с­тавители на тър­говията на дребно. Пред­с­тавителите на тър­гов­с­кия бранш са съг­ласни да работят пет вместо седем дни в сед­мицата. 85% от магазините, членове на асоциацията, са зат­ворени, защото се намират в големи тър­гов­ски цен­т­рове. Заради ограничител­ните мерки сек­торът губи стотици милиони левове и призовава властта да го спаси от фалит. В пис­мото си зат­ворените обекти нас­тояват за незабавно отваряне на тър­гов­с­ките цен­т­рове, за да може поне оцелелите да се опитат да въз­с­тановят дей­ността си и твър­дят, че между 10 и 15% от тър­гов­ците на дребно в страната вече са фалирали. От организацията нас­тояват за прераз­г­леж­дане на досегаш­ните мерки и незабавно изп­лащане на помощите. Нап­ример тър­гов­ците, подали документи още в пър­вият ден от отварянето на прог­рамата — 10 процента, все още не са получили нито лев.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие