Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Намериха виновника за аварията в новото метро, оказа се ...река Перловска

Намериха виновника за аварията в новото метро, оказа се ...река Перловска

Намериха виновника за аварията в новото метро, оказа се ...река Перловска

Повече от сед­мица след спирането на третия диаметър на софийс­кото метро в учас­тъка от стан­ция “Теат­рална“ и пос­лед­ната спирка “Хаджи Димитър“ все още няма яснота кога зат­вореното трасе ще започне да фун­к­ционира отново. Това стана ясно от вчерашно изяв­ление на дирек­тора на “Мет­рополитен“ инж. Стоян Братоев. Движението между тези две спирки бе прекъс­нато на 19 януари. Проб­лем­ната надиг­ната зона на рел­сите е около 30 метра, която ще трябва да се ремон­тира основно, поясни шефът. Братоев за пореден път поясни, че високи под­поч­вени води на река Пер­лов­ска и плаващи пясъци са причината за излизането от строя на тази част от мет­рото. Пер­лов­с­ката река се оказа по-опасна от Темза, Сена и Нева, се отбелязва шеговито в репор­таж на бТВ: “Може ли широката 3 метра река Пер­ловец, до която минава софийс­кото метро, да е по-опасна от широката 300 метра Темза, под която лежат три линии на лон­дон­с­кото метро? Проф. Стефчо Стой­нев от минно-геоложкия универ­ситет е проуч­вал под­поч­вените води в квар­тал „Хаджи Димитър“. „Тук водонос­ният хоризонт продъл­жава до една дъл­бочина около 3035 метра. Ами, вижте Темза! И там има под­земни води, но терасата на Темза и терасата на Пер­лов­ска са еднакво водообилни, с еднакво количес­тво вода. В София, особено в тази част на кот­ловината, има изк­лючително много водоносни зони“, обяс­нява Стой­нев. “Откога под­поч­вените води са някакво изк­лючително природно бед­с­т­вие?“, се пита в комен­тар на e-vestnik. “Тук трябва да им се припомни на строителите на мет­рото, че япон­ците, които строиха първа линия от Бул­банк до стадион „Васил Лев­ски“, са нап­равили тунели, които не са мръд­нали, няма капка вода, а минават под Пер­лов­ска река. Минават през същите геологически условия, за как­вито инженерите на „Трейс груп холд“, строили трета линия и мет­рос­тан­циите, се изкар­ват герои, как се преборили със слож­ните под­земни плас­тове. И старият тунел под парка, от стадион „Васил Лев­ски“ до Интер­п­ред, строен при соца, не е мръд­нал. И други мет­ротунели под НДК, строени при соца, не са мръд­нали, и т. н. от „Люлин“ до Бул­банк, пак тогава строени. Айде, те са по друг способ. Впрочем, при соца инженерите обяс­няваха под­робно какви способи изпол­з­ват, медиите пишеха за това. Сега софиянци не знаят какви строителни методи са изпол­з­вани за тунелите на мет­рото по трета линия какви тех­нологии, материали и с какво качес­тво. И в София, и по света са пос­т­роени десетки километри тунели в сложни геоложки условия, но никой досега не се е оправ­давал за авария с под­поч­вените води.“

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие