Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

Протестиращите се оплакаха, че до момента не са получили нито лев от обещаните компенсации за времето, в което са затворени

След раз­цеп­лението на бранша този втор­ник част от недовол­ните соб­с­т­веници и служители на зат­ворени заведения излязоха вчера на протест пред Минис­тер­с­кия съвет с нас­тояване за незабавна отмяна (от 1 фев­руари) на заб­раната за работа на рес­торанти, кафенета, пицарии. Раз­колът дойде, след като едната от двете големи организации — Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска асоциация, се раз­бра със здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов за по-късна дата — 1 март. Малко след новината за споразумението Бъл­гар­с­ката асоциация на заведенията, чието лице е Ричард Алибегов, обяви, че това решение е неп­рием­ливо и че ще реагира — с обещания по-рано протест на 27 януари и с “протес­тно отваряне“ на обек­тите си на 1 фев­руари. Алибегов и колегите му обявиха, че в “обсадата“ на сградата на правител­с­т­вото учас­т­ват пред­с­тавители на бранша от цяла Бъл­гария. В под­к­репа са се включили и членове на Национал­ния борд по туризъм. Протес­тът бе обявен сим­волично като “Марш на свободата“, но преминава като огромно парти с музика и диджеи. Вчера към 13.00 часа близо 4000 души се съб­раха в “Триъгъл­ника на властта“ в София и блокираха движението. “Не ни убива вирусът, убиват ни мер­ките и лип­сата на работа“,“Спрете чер­ният PR срещу нас“, “Рес­торан­тите са част от град­с­ката среда“, издиг­наха плакати на протес­тиращи. “Бран­шът е дис­к­риминиран и затова излиза на протест“, обяви пред­седателят на Сдружението на заведенията Емил Коларов. „Един­с­т­веното нещо, което искаме, е да работим. За нас е необяс­нимо по каква причина оставаме зат­ворени при положение, че ясно се вижда, след като един месец работят всички рес­торанти на хотелите, че няма никакво повишение на заболеваемостта“, заяви Коларов. Здрав­ният минис­тър и членовете на оператив­ния щаб са неп­рек­лонни — никакво скорошно отваряне на заведенията, макар че премиерът Бойко Борисов вчера демон­с­т­рира “диалогич­ност“ и отново прикани проф. Ангелов да си поп­риказва още един път с недовол­ните рес­торан­тьори. По време на вчераш­ното правител­с­т­вено заседание обаче Борисов изрази недовол­с­тво от протеста на рес­торан­тьорите на фона на подоб­ряването на пан­демич­ната обс­тановка у нас след въведените ограничителни мерки. „И вместо да се рад­ваме, сега ще си тър­сим начин, по който да избухне пак пан­демията и да зат­ворим всичко, както и в другите дър­жави. Трябва ли да го нап­равим? Логично ли е?“, попита реторично премиера. Борисов отбеляза, че раз­бира зат­руд­ненията на рес­торан­тьор­с­кия и хотелиер­с­кия биз­неси и затова Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и Минис­тер­с­т­вото на икономиката са раз­работили тол­кова много мерки за под­к­репа. И отново посочи, че помощта за биз­неса и граж­даните от дър­жавата е близо 2 млрд. лв., а заедно с бонусите за пен­сионерите — около 3 млрд. лв. Протес­тиращите рес­торан­тьори обаче се оплакаха, че до момента не са получили нито лев от обещаните ком­пен­сации за времето, в което са зат­ворени. Пер­соналът в заведенията пък е получил сим­волич­ните 24 лв. за един един­с­т­вен ден — за ноем­ври, след като лок­даунът бе обявен на 27 ноем­ври. И нас­тояват до края на януари да получат помощта си за декем­ври и януари. А правител­с­т­вото е длъж­ник на рес­торан­тьорите, защото бави обещаните им ком­пен­сации за втория лок­даун. Помощи са стиг­нали до част от пер­сонала за зат­ворените заведения, а фир­мите чакат вече три месеца прос­ловутите обез­щетения “20% от оборота“,пише сай­тът segabg.com. РЕАК­ЦИИТЕ Кос­тадин Ангелов: Лесно можем да зат­ворим всичко, но хората няма да издър­жат:: Investor.bg“Не мога да раз­бера логиката на този протест. Прилича ми малко на уличен бой. Пръв посяга този, на който му свър­шат аргумен­тите“, заяви здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов пред Нова тв. Той поясни, че темата за забавените плащания вече е обсъдена и че правител­с­т­вото е поело ангажимент до края на месеца обещаните пари да бъдат изп­латени. Проф. Ангелов изтъкна, че за него няма “удобни или неудобни организации“ и че е готов е да говори с всеки за мер­ките и опаз­ването на здравето на хората. Раз­х­лаб­ването на мер­ките вече е факт, но става поетапно — първо в здравеопаз­ването, после в образованието, кул­турата, спорта, след това заведенията за хранене и нак­рая баровете и дис­котеките. Не можем с лека ръка да зачер­к­нем това, което сме пос­тиг­нали, рад­вам се, че можем да водим раз­говор за връщане към нор­мал­ното, но това трябва да стане с разум, категоричен е минис­търът.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие