Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ремонтът на нагънатата “Тракия“ край Чирпан ще „гълта“ по 2.12 млн. лв. на километър

Ремонтът на нагънатата “Тракия“ край Чирпан ще „гълта“ по 2.12 млн. лв. на километър

Ремонтът на нагънатата “Тракия“ край Чирпан ще „гълта“ по 2.12 млн. лв. на километър

Ремон­тът на магис­т­рала “Тракия“ между раз­к­лона за магис­т­рала “Марица“ и пътен възел “Чирпан-изток“, който започна вчера, ще струва 70 млн. лева за двете посоки, съобщи пред Би Ти Ви Даниел Иванич­ков от Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“. При положение че става въп­рос за малко над 16 километра (от 168-и до 184-и км), то цената на километър е 2.12 млн. лева, повече дори от предиз­викалата дис­кусия пър­воначално обявена цена. През сеп­тем­ври се раз­бра, че целият осеян с нерав­ности учас­тък от “Тракия“ с дъл­жина 52 км ще се ремон­тира срещу 90 млн. лв. на посока, или 180 млн. общо. Така цената на километър обновяване стигна 1.8 млн. лв., при положение че при строежа на учас­тъка през 2007 година дър­жавата е плащала на изпъл­нителя по около 1.35 млн. лв. Обяс­нението беше, че в момента цената на труда и материалите са раз­лични, освен това ремон­тът е основен, като се под­меня дори некачес­т­вено нап­равената основа (какво каза по темата регионал­ният минис­тър Петя Аврамова вижте тук). В понедел­ник зам. регионал­ният минис­тър Николай Нен­ков обяви, че за раз­лика от вече извър­шените обновявания в 14 км от учас­тъка, при които магис­т­ралата се пол­з­ваше, макар и само в лен­тите за една от посоките, сега аутобанът ще бъде зат­ворен, за да се работи еднов­ременно по цялото му трасе. Според него това решение пес­тяло време и пари. Изпъл­нител на основ­ните дей­ности ще е добре поз­натата дър­жавна фирма “Автомагис­т­рали“, която за година без кон­курс получи доиз­г­раж­дането на магис­т­рала “Хемус“ и други поръчки по аутобаните за общо над 4 млрд. лв. Тя ще прибере 140 млн. лв. от прог­нозираната обща сума от 180 млн. лв. Пред БНТ пред­седателят на управител­ния съвет на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ Георги Тер­зийски обяви, че гаран­цията на ремонта е три години при седем години при строежа. По повод цената той комен­тира, че изчис­ленията не са корек­тни. “Има раз­лични условия на работа. Ние де факто ще изг­радим наново магис­т­ралата. Не е корек­тно да се вземе една сума и тя да се раз­дели на километ­рите. Трябва да се вземат пред­вид много условия, които увеличават цената, но за сметка на безопас­ността, по-големите доходи на работещите в сек­тора и т.н. Има едно изс­лед­ване на камарата на строителите, според което в Бъл­гария ние строим най-евтино магис­т­ралите в цяла Европа“, аргумен­тира се Тер­зийски.

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...