Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Масов мор по пчелите в Добричко

Масов мор по пчелите в Добричко

Масов мор по пчелите в Добричко

За необичайна смър­т­ност по пчелите през зимата алар­мират стопани от област Доб­рич. Някои от пчеларите са загубили вече по-голямата част от пчел­ните си семейс­тва и нямат надежда, че за новия сезон ще могат да ги въз­с­тановят. Някои от по-младите пчелари дори са решили окон­чателно да се откажат от отг­леж­дането на кошери, тъй като с всяка изминала година ситуацията става все по-сложна — изкуп­ните цени на меда не отговарят на вложените сред­с­тва, под­помагането от дър­жавата не е дос­татъчно, а без­кон­т­рол­ното отравяне при пръс­кането на земедел­с­ките земи продъл­жава. Галин Геор­гиев е пред­седател на Сдружението „Пчела — Доб­рич“, в което членуват 250 пчелари от областта. Голяма част от тях сиг­нализират за висока смър­т­ност сред пчелите, както и за лип­с­ващи цели пчелни семейс­тва от кошерите. Той отг­лежда 140 пчелни семейс­тва в зем­лищата на селата Опанец и Одринци. „Идеята беше това да стане доход в семейс­т­вото. Не успя, засега е раз­ход. Занимавам се от 11 години с пчелар­с­тво, тази година, която мина, тряб­ваше да е пър­вата ми доходоносна. От 140 пчели имам 70 живи“, казва той. Симеон Симеонов е пчелар от 22 години, но споделя, че за първи път му се случва такъв мор по пчелите през зим­ните месеци януари и фев­руари. Той има регис­т­рирани като стопан­ски произ­водител 60 кошера, но отг­лежда повече, защото пред­вижда неминуемите загуби, урок, научен през пос­лед­ните три години, когато смър­т­ността е най-висока. Петър Симеонов отг­лежда 420 кошера и обработва 6 000 декара земя в зем­лището на село Владимирово. Той споделя, че не всички земеделци си поз­воляват да пръс­кат насаж­денията си, така че да вредят на пчелите и въп­реки че около неговите кошери няма нат­равяне на пчелите, факт е, че около 80% от тях са загинали. „Заради лип­сата на количес­тва мед в края на миналата година цената му за изкупуване наис­тина се е увеличила“, споделя и Галин Геор­гиев. С тревога той допълва, че от професионал­ните пчелари, за които този биз­нес е един­с­т­вен доход, голям процент са решили да се откажат. С оглед на все по-нарастващите проб­леми на пчеларите, Минис­тер­с­т­вото на земеделието през 2020 година въведе промени в Наредба 13, рег­ламен­тираща пръс­канията. По думите на Геор­гиев обаче, независимо от множес­т­вото срещи на пчелари и зър­ноп­роиз­водители в минис­тер­с­т­вото и пос­тиг­натите ком­п­ромиси и от двете страни, с излизането на окон­чател­ния вариант на новата наредба, пчеларите са озадачени от написаното в нея. Едва ли има хора, които да не знаят, че пчелите са и един от видовете насекоми, които служат за опрашители. Наред с тях обаче са зас­т­рашени и дивите опрашители и то отново заради отравянето им от пес­тициди, фун­гициди и какви ли не други препарати. Така че може би е крайно време всички ангажирани в процеса по изт­реб­ването им да се замис­лят как би се справило населението, ако тен­ден­цията от пос­лед­ните години се запази.

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...