Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Хотелиерите искат ваксинационни паспорти за свободно пътуване на туристите

Хотелиерите искат ваксинационни паспорти за свободно пътуване на туристите

Хотелиерите искат ваксинационни паспорти за свободно пътуване на туристите

Част от турис­тичес­кия бранш — Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска асоциация (БХРА), поиска въвеж­дането на двус­т­ранни споразумения с дър­жави относно вече вак­синираните гости или т.нар. вак­синационни пас­порти. Такива споразумения за пред­с­тоящия летен сезон Израел пос­тигна с Гър­ция и Кипър. Те поз­воляват на турис­тите, които са се имунизирали, да пътуват свободно. От бранша очак­ват от ресор­ния минис­тър да даде начало на лет­ния сезон още на Велик­ден, както и да се помисли в посока отпадане на ПСР тес­товете за прис­тигащи от региони с малко раз­п­рос­т­ранение на болестта. От БХРА нас­тояват за среща под егидата на минис­търа на туризма Марияна Николова с учас­тието на здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов, глав­ния санитарен инс­пек­тор Ангел Кун­чев и пред­седателя на НОЩ Вен­цис­лав Мутаф­чийски, за да бъде обсъдена под­готовка на пред­с­тоящия летен сезон. От асоциацията алар­мираха, че част от хотелите все още не са получили помощите за запаз­ване на пер­сонала въп­реки обещанието на здрав­ния минис­тър, че сред­с­т­вата ще бъдат изп­лащани в срок. “На някои от хотелиерите не са превеж­дани суми от края на сеп­тем­ври“, уточни пред­седателят на асоциацията Георги Щерев. БХРА пред­лага да се съз­даде специална схема за под­помагане на биз­неса, като хотелите да бъдат обез­щетени с 30% от спада на оборота им за съот­вет­ния период. От дан­ните на НСИ стана ясно, че епидемията е сринала пътуванията в края на годината. Общият брой на пътувалите през пос­лед­ното тримесечие е с 63,8% по-малък в срав­нение със същото тримесечие на 2019 г. Срив се наб­людава както в броя на пътувалите в страната — с 57,4%, така и в броя на пътувалите в чуж­бина — с 91,7%.

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...