Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Цените на горивата у нас пак „полудяха“

Цените на горивата у нас пак „полудяха“

Цените на горивата у нас пак „полудяха“

Масовият бензин удари над 2 лв. за литър,поскъпването само за месец е почти 5%

За пос­лед­ния месец масовият бен­зин е пос­къп­нал с 0,09 лв./л (4,81%), а тен­ден­цията е за нови увеличения. Само във втор­ник сут­ринта сред­ните цени на бен­зина, дизела и пропан-бутана в Бъл­гария се качиха с 2 стотинки, показ­ват дан­ните на специализирания пор­тал Fuelo.net. В края на януари сред­ната цена на литър от обик­новения бен­зин А 95 бе 1.87, а в момента е 1.96 лв. Докато по-малките тър­говци се опит­ват да задър­жат пос­къп­ването под 1.90, всички големи вериги вече продават в дипазона 1.951.99, а има и отделни обекти в страната, в които обик­новеният бен­зин струва 2.07 лв. Положението е същото и при дизеловото гориво — увеличение с 8 ст. за месец до средно 1.95 лв./л в момента (а “ЛУКойл“ и “Пет­рол“ сложиха 3 ст. отгоре във втор­ник сут­ринта и вече го продават по 1.98 лв.). Най-осезаемо е пос­къп­нал пропан-бутанът, който преди месец се тър­гуваше около 93 ст./л, а сега — средно по 1.01 лв./л, което прави близо 9% повишение. Раз­ликите в цените са значителни, като по традиция по-дребните играчи пред­лагат по-достъпни за джоба автогорива, а големите вериги вдигат високо лет­вата. Така в някои малки бен­зинос­тан­ции литър А 95 се продава за 1.74 лв. литъра, а на много обекти на “Пет­рол“ в страната цената вече е 2.07 лв. Ценовата ножица при дизеловото гориво също е раз­т­ворена широко — от 1.72 до 2.07 лв. за литър. Най-голямата амп­литуда обаче е при метана — от 1.04 до 1.90 лв./кг. Пропан-бутанът варира по-скромно — между 0.84 и 1.12 лв./л. Раз­д­виж­ването на цените на автогоривата по бъл­гар­с­ките бен­зинос­тан­ции, което е доста неп­риятно за шофьорите, има извес­тни обек­тивни основания — “жегата“ на меж­дународ­ните пет­ролни пазари, където котиров­ките напос­ледък все вър­вят нагоре. Цената на нефта “Брент“ от Северно море на бор­сата в Лон­дон за първи път се повиши до нивата от януари 2020 г. и април­с­ките фючърси дос­тиг­наха $ 66.02 за барел., съоб­щиха светов­ните аген­ции. Американ­с­кият лек суров пет­рол също пос­къпна — до $62.43 за барел. Една от сериоз­ните причините за този въз­ходящ тренд е климатична — лошото време, обх­ванало някои от източ­ните щати. Ужас­ният студ доведе до принудително зат­варяне на редица пет­ролни кладенци и рафинерии в Тек­сас — американ­с­кия щат с най-голямо неф­топ­роиз­вод­с­тво (там има 31 рафинерии). В понедел­ник заради изненад­ващото рязко зас­тудяване бяха наложени ограничения на ком­паниите, които оперират газо– и неф­топ­роводите, а дос­тав­чиците на елек­т­роенер­гия в Тек­сас въведоха режими на тока,пише сай­тът segabg.com

България

Култура

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­ста…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъ…

Прочети още:

Loading...