Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Природният газ поевтинява с близо 13 %,цените на парното, топлата вода и тока остават същите

Природният газ поевтинява с близо 13 %,цените на парното, топлата вода и тока остават същите

Природният газ поевтинява с близо 13 %,цените на парното, топлата вода и тока остават същите

Няма да има промяна в цените на пар­ното, топ­лата вода и тока. Това заяви пред­седателят на КЕВР Иван Иванов по време на общес­т­веното обсъж­дане на цените на природ­ния газ, съоб­щава БНР. Няма зап­лаха за увеличаване на цената на топ­лин­ната енер­гия през март, който месец реално е пос­лед­ният, в който се изпол­зва цен­т­рализирано топ­лоподаване за отоп­ление на жилищата, посочи той. Окон­чател­ното решение за цените на природ­ния газ ще стане ясно на 1 март. От своя страна изпъл­нител­ният дирек­тор на “Бул­гар­газ“ Николай Пав­лов заяви, че през март се очаква поев­тиняването на природ­ния газ у нас да е близо до прог­нозираните 13% независимо от скока на пет­рола през пос­лед­ните месеци на светов­ните пазари. Той обясни, че една от причините за това е, че газовата ком­пания ще изпол­зва количес­тва от хранилището в Чирен. По негови думи повишението на цената на пет­рола при повишената кон­сумация ще намери своето отражение и върху цените на газа, като в голямата си част договорите са пет­ролни индек­сирани, но по отношение на “Бул­гар­газ“ това ще намери отражение през април. Пав­лов посочи, че според прог­нозата за март “Бул­гар­газ“ ще има кон­курен­тна по-ниска цена в срав­нение с европейс­ките газови пазари.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...