Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) През 2020 г. България е страната с най-ниска продължителност на живота в целия ЕС

През 2020 г. България е страната с най-ниска продължителност на живота в целия ЕС

През 2020 г. България е страната с най-ниска продължителност на живота в целия ЕС

Продъл­жител­ността на живота в страни от ЕС намалява в пос­лед­ните години и това е особено видимо на фона на пан­демията от коронавируса през 2020 година, става ясно от дан­ните на Еврос­тат. През пос­лед­ното десетилетие процесът беше обратен — от 60-те години на миналия век продъл­жител­ността на живота в Европа рас­теше неп­рекъс­нато — със средно по 2 години на десетилетие. Но през миналата година дан­ните показ­ват, че само в три дър­жави този ръст се задържа. Това са Нор­вегия (+0,3 години), Дания и Фин­лан­дия (по 0,1 години). На обрат­ния полюс е Испания (спад от 1,6 години), Бъл­гария (-1,5 години) и Литва (-1,4 години). В Италия, която през 2020 година беше една от най-тежко засег­натите от коронавируса европейска дър­жава, намалението е от 1,2 години. Това означава, че от 83,6 години средна продъл­жител­ност на живота на италиан­ците през 2019 година тя намалява до 82,4 години. Въп­реки този спад Италия все още е страната с една от най-голямата средна продъл­жител­ност на живота в Европа. За сметка на това бъл­гарите са с най-ниската продъл­жител­ност на живота в ЕС73,6 години. След нас се нареж­дат румън­ците (74,2 години) и литов­ците (75,1 години). Най-дълголетни в страните от Европа, за които Еврос­тат набира данни, са жителите на Нор­вегия — 83,3 година, както и на Швей­цария — 83,2 години. Дан­ните на европейс­ката статис­тическа аген­ция показ­ват още, че мъжете като цяло са по-засегнати от тен­ден­цията. Това е най-видимо в Бъл­гария, където сред­ната продъл­жител­ност на живота на мъжете намалява с 1,7 години. След нас са Лат­вия и Полша (с по 1,5 години), както и Испания и Румъния (с по 1,4 години).

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...