Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ГЕРБ направи щедър подарък концесионера на летище София

ГЕРБ направи щедър подарък концесионера на летище София

ГЕРБ направи щедър подарък концесионера на летище София

Правител­с­т­вото на Бойко Борисов реши “Соф­Кънект“ да не плаща такси през пър­вите 10 години и така отряза призивите на опозицията договорът да не се променя Отиващата си власт вчера одобри промените в кон­цесион­ния договор на летище София, с които събирането на годиш­ните кон­цесионни такси се отлагат през пър­вите 10 години. Правител­с­т­вото на Бойко Борисов не се съоб­рази с призивите на опозицията това да не прави. Първа лидерът на БСП Кор­нелия Нинова призова Бойко Борисов кон­цесион­ният договор да не се променя. Тя поиска и под­к­репа от “Има такъв народ“, “Демок­ратична Бъл­гария“ и “Изп­рави се! Мутри, вън!“. Мая Манолова от “Изп­рави се! Мутри, вън!“ отговори, че иска ревизия не само на кон­цесията на летище София, но и на всички договори за добив на полезни изкопаеми. От “Демок­ратична Бъл­гария“ също нас­тояха правител­с­т­вото да отложи решението за отс­роч­ване на кон­цесион­ните такси за летище София, но посочиха, че призивът на БСП за обединение по този казус е закъс­нял. Ивайло Мир­чев от ДБ обяви, че в новия пар­ламент ще искат съз­даване на Анкетна комисия, която да раз­г­леда тази сделка. “Въз­с­тановяваме баланса на кон­цесията на летище София един­с­т­вено чрез отлагане на годишни плащания. Те нито се опрощават, нито се намаляват“, демагог­ски комен­тира минис­търът на тран­с­порта Росен Желяз­ков. По неговите думи още този месец дър­жавата ще получи пър­воначал­ното кон­цесионно въз­наг­раж­дение в раз­мер на 660 милиона лева, които са пред­видени в приход­ната част на бюджета. Според Желяз­ков няма основание да се твърди, че изменението на кон­цесион­ния договор за летище София ощетява дър­жавата. Заради проб­лемите пред авиосек­тора, породени от ограниченията на COVID-пандемията, правител­с­т­вото реши да даде 10 години гратисен период на кон­цесионера на столич­ното летище — “Соф­Кънект“, по отношение на годиш­ните такси, които трябва да плаща за 35-годишната кон­цесия. „Имаме под­писан кон­цесионен договор, който е правно валиден и обвър­з­ващ. Всички теми, тези, идеи, твър­дения, политикан­с­т­ване на тема мораториум върху нещо, което вече е факт, е правен нихилизъм и дър­жав­нически волун­таризъм. Който има желание в след­ващото управ­ление, може да прис­тъпи към прек­ратяване на договора с всички пос­ледици от това“, заяви минис­тър Желяз­ков. Според него при подобно раз­витие дър­жавата щяла да се лиши от 660 млн. лева и ще се съз­дадат рис­кове за изпъл­нението на дър­жав­ния бюджет. Минис­тър Росен Желяз­ков обясни още, че с решението на МС се приема също да бъде извър­ш­ван ежегоден мониторинг и при въз­с­тановяване на икономичес­кия баланс, считано от 2019 г., ще бъде въз­с­тановено плащането на годиш­ните въз­наг­раж­дения.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...