Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Гълъб Донев: Предложеното преизчисление на пенсиите е най-справедливо

Гълъб Донев: Предложеното преизчисление на пенсиите е най-справедливо

Абсолютно всички бъл­гар­ски пен­сионери са обх­ванати от увеличението на пен­сиите, което пред­лага служеб­ното правител­с­тво. Това е най-справедливият вариант, защото запазва прин­ципите на социал­ното осигуряване и отчита приноса на всеки от пен­сионерите в социал­ноосигурител­ната сис­тема. Това заяви по Нова телевизия служеб­ният социален минис­тър Гълъб Донев относно пред­ложението за преиз­чис­ляване на пен­сиите у нас. Пред­лаганата фор­мула гаран­тира, че никой със сред­ноосигурителен доход няма да остане без увеличение на пен­сията. Стимул е и тези, които продъл­жават да работят, по-дълго да останат на трудовия пазар, обясни Гълъб Донев. Той напомни, че приносът в пен­сион­ната сис­тема се мери с плащаните вноски върху дохода през целия стаж. Това дава въз­мож­ност да бъдат по-справедливо изчис­лени пен­сиите и да се отчете приносът“, комен­тира минис­търът. С пред­лаганите от служеб­ното правител­с­тво промени сред­ното увеличение за един пен­сионер ще бъде 64 лева. Пред­видена е промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пен­сион­ната фор­мула, по която се изчис­ляват пен­сиите. От 2019 г. тя е 1,2 на сто. Пред­вижда се увеличението ѝ на 1,35 на сто. Така дейс­т­вител­ните раз­мери на пен­сиите ще бъдат увеличени с 12,5%. Минимал­ната пен­сия ще бъде увеличена с 13,3%, а социал­ната с 14,3%. Социал­ната пен­сия от 148 лв. става 170 лв. Също от 1 октом­ври се пред­лага пен­сионерите над 65 години, които получават пен­сия под линията на бед­ност от 369 лева, да вземат месечна социална добавка, която да допълва дохода им до линията на бед­ността. Пред­вижда се от 1 октом­ври минимал­ната пен­сия да стане 340 лева, вместо сегаш­ните 300 лева, а мак­симал­ната да бъде 1500, вместо досегаш­ните 1440 лева. Мяр­ката ще бъде за 413 600 души, сочат изчис­ленията на НОИ. „Целта е да осигурим по-добро качес­тво на живот за бъдещите пен­сионери“, посочи Гълъб Донев. Преиз­чис­ляването на пен­сиите ще струва на месец около 133 млн. лв. на дър­жав­ния бюджет. Пари за това преиз­чис­ление в бюджета има, ще има и за след­ващата година, посочи Донев и допълни, че очаква повече събираемост от осигурителни вноски. Всички пен­сии, които ще бъдат отпус­нати след датата на влизане в сила, ще продъл­жат да се изп­лащат по този модел, уточни той. Това ще поз­воли и бъдещите пен­сионери ще получат коефициент за тежест за осигурител­ния стаж от 1,35%, поясни социал­ният министър.Пенсионерите с доход под линията на бед­ността, която тази година е 369 лв., ще имат право на допъл­ваща помощ. За нея се подава дек­ларация в дирек­циите по социално под­помагане, където ще се нап­рави оценка на съв­куп­ността от доходите на всеки кан­дидат. Работещите пен­сионери няма да могат да получат подобна помощ.

България

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...