Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Удължават електронното преброяване до края на септември

Удължават електронното преброяване до края на септември

Удължават електронното преброяване до края на септември

Национал­ното преб­рояване ще продължи по елек­т­ронен път до края на сеп­тем­ври, съобщи говорителят на правител­с­т­вото Антон Кутев, цитиран от БТА. Investor.bg припомня, че срокът за елек­т­рон­ното попъл­ване на анкет­ните карти на НСИ за национал­ното преб­рояване, което се прави на всеки десет години, изтичаше на 17 сеп­тем­ври. 18-то преб­рояване на населението и жилищ­ния фонд в Бъл­гария започна на 7 сеп­тем­ври, когато беше отворена Инфор­мационна сис­тема „Преб­рояване“, за да може всеки, който живее пос­тоянно в Бъл­гария, да се преб­рои онлайн. Този начин се препоръча от Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ) като бърз, лесен, удобен, а в условията на пан­демия и безопасен. След това срещата с преб­роител ще бъде само при предаването на уникал­ния 15-цифрен код, който генерира сис­темата при успешно преб­рояване. За да сме сигурни, че някой няма да се преб­рои от наше име, е необ­ходимо да се регис­т­рираме с валидна елек­т­ронна поща, ЕГН и номер на бъл­гар­ски документ за самолич­ност. Дан­ните от регис­т­рацията се изпол­з­ват само за иден­тифициране на лицето и не се съх­раняват от НСИ. Следва пот­вър­ж­дение на регис­т­рацията — получаваме имейл с линк, на който трябва да клик­нем до 2 часа. След пот­вър­ж­дението ще се отвори екран за попъл­ване на елек­т­рон­ната преб­роителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регис­т­рацията ни. Преб­роител­ната карта съдържа въп­роси за жилището, домакин­с­т­вото и хората, с които живеем в едно домакин­с­тво. Попъл­ването на преб­роител­ната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но трябва да сме завър­шили и пот­вър­дили всяка страница с бутона „Нап­ред“. Ако оставим незавър­шена страница повече от 30 минути, без да въвеж­даме, връз­ката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола. Може да се връщаме в предишни страници на преб­роител­ната карта и да редак­тираме инфор­мацията, но само до окон­чател­ното й прик­люч­ване. След това, до края на сеп­тем­ври ще може само да виж­даме дан­ните си, но не и да ги редак­тираме. След успеш­ното преб­рояване ще получим съоб­щение и имейл с уникален 15-цифрен код, който трябва да запазим и да предадем на преб­роителя, когато поз­въни на вратата ни. Трябва да попъл­ним адреса, на който живеем в дейс­т­вител­ност, а не, където сме регис­т­рирани. Дос­тъпът до елек­т­рон­ната карта ще бъде ограничен само за Бъл­гария, тъй като бъл­гарите, живеещи пос­тоянно в чуж­бина, ще бъдат преб­роени в страната, в която живеят. НСИ раз­кри телефонна линия, като раз­говорите са на цената на един град­ски раз­говор за стационар­ните телефони, а за мобил­ните — на цената на вът­реш­ните за мрежите раз­говори. При въп­роси по преб­роител­ната карта или при тех­нически казуси хората могат да звънят на *2021 или на 02/90784-30. На тези телефони екс­перти дават отговори на граж­даните при евен­туални проб­леми в процеса — от 9.00 до 21.00 ч., всеки ден, при елек­т­рон­ното преб­рояване, а при класичес­кото — от 8.00 до 20.00 ч.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...