Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НОИ няма да разкарва хората с намалена пенсия за преизчисление

НОИ няма да разкарва хората с намалена пенсия за преизчисление

С едно от пос­лед­ните си решения депутатите от 46-ото Народно съб­рание нап­равиха услуга на родените след 1959 г. бъл­гари, които се осигуряват за втора пен­сия. По пред­ложение на служеб­ния кабинет пар­ламен­тът задължи Национал­ния осигурителен инс­титут да нап­рави служебно преиз­чис­лението с нов коефициент на редук­ция на вече отпус­натите основни пен­сии в намален раз­мер. Това стана със зак­лючителни раз­поредби в закона за актуализация на бюджет 2021, които изменят Кодекса за социално под­помагане. Промяната се случи благодарение на намесата на омбуд­с­мана Диана Ковачева, която нас­тоя НОИ да улесни хората. Казусът е свър­зан с едно от двете преиз­чис­ления, които са в общес­т­веното внимание в момента. За раз­лика от голямото преиз­чис­ление на всички пен­сии от 25 декем­ври, това засяга само около 172 000 пен­сионери, които се осигуряват за втора пен­сия, но вече получават дър­жавна пен­сия в намален раз­мер. За тях и за всички, които тепърва ще се пен­сионират с две пен­сии, от 1 сеп­тем­ври влезе в сила нов, по-справедлив коефициент на редук­ция. Той трябва да падне от около 24% до този момент на 10%. В предиш­ния вариант на този текст, гласуван от мнозин­с­т­вото на ГЕРБ миналата година, хората тряб­ваше сами да преценят дали искат преиз­чис­ление. От него обаче се очаква да спечелят много малка част от тези 172 000 пен­сионери, тъй като повечето получават инвалидни пен­сии в минимален раз­мер. Според данни на НОИ при около 15 000 пен­сионери раз­ликата ще е по-чувствителна, тъй като те получават пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст. След като новият коефициент на редук­ция влезе в сила, пен­сион­ните дружес­тва посъвет­ваха тези 15 000 пен­сионери бързо да поис­кат преиз­чис­ление от НОИ, за да получат по-скоро по-високите си пен­сии. Иначе срокът за преиз­чис­лението е 30 сеп­тем­ври 2022 г. Според омбуд­с­мана Диана Ковачева старата раз­поредба на закона съз­даваше опас­ност много хора да се раз­кар­ват нап­разно до НОИ и да рис­куват здравето си, да се получат струп­вания още в пър­вите дни или пък хората да отложат по-високата си пен­сия заради пан­демията и така незас­лужено да тър­пят негативи. Затова тя препоръча на управителя на НОИ Ивайло Иванов да се нап­рави служебно преиз­чис­ление.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...