Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Балтова: Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани

Балтова: Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани

Балтова: Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани

Здрав­ното минис­тер­с­тво ще организира том­бола за вак­синирани, обяви в ефира на „Нова телевизия” служеб­ният минис­тър на туризма Стела Бал­това. Тя под­черта, че в момента не се обмисля въвеж­дането на ваучери срещу вак­синация, комен­тира Епицентър.бг. Започва така наречената том­бола на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, съв­сем скоро ще я обявят пуб­лично. Като се вак­синираш, ще получиш наг­рада. Те са се свър­зали с мобилни оператори. Ако искат, хората от турис­тически бранш могат да изп­ратят пред­ложения за наг­рада. Може да се спечели таб­лет, часов­ник. Колегите от здрав­ното минис­тер­с­тво ще раз­к­рият повече, обясни Бал­това. Според нея, ако няма убедеността, че с вак­сината ще ни помогне да опазим здравето на нашите близки и нашето, надали том­болата ще помогне с повишаване на процента на вак­синирани. Бал­това посочи, че дър­жавата под­хожда отговорно към сек­тора и никой няма да бъде изос­тавен. Всеки ще бъде под­помаган и това е отговор­ност на целия служебен кабинет. Мяр­ката 60/40 ще продължи, но с нов дизайн. Ще бъдат под­помог­нати и екс­кур­зоводите по тази мярка. В допъл­нение, бяха осигурени допъл­нителни сред­с­тва, посочи тя и съобщи, че още днес ще проведе среща с пред­с­тавители на бранша, за да комен­тират за какви раз­ходи е най-добре да бъдат отделени тези сред­с­тва. Минис­търът на туризма обясни, че мес­т­ните данъци и такси няма как да бъдат ком­пен­сирани, но оператив­ните раз­ходи ще бъдат ком­пен­сирани в някаква степен. Нас ни чака зим­ния сезон и проведох среща пред­с­тавители на биз­неса и на общините, за да видим какво ни лип­сва. Има оптимизъм. Към момента не се очаква да има хотели, които да останат зат­ворени. По морето през лятото имаше такива, припомни още Бал­това. Според нея се усеща желание и насър­чаване на вак­синиране в бранша. Вече има хотели и туроператори, които притежават стикери за 100% вак­синиран пер­сонал. Това е индивидуален процес и не бихме желали да зас­тавяме или да задъл­жаваме да има вак­синация. Нека това да дойде от раз­бирането на всеки. Има страни, в които този проб­лем с вак­синирането не същес­т­вува, комен­тира Бал­това.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...