Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бензиностанциите са продали горива за 5 млрд. лв. от началото на годината

Бензиностанциите са продали горива за 5 млрд. лв. от началото на годината

Бензиностанциите са продали горива за 5 млрд. лв. от началото на годината

В пър­вите осем месеца на годината бен­зинос­тан­циите в страната са продали течни горива за малко над 4,97 млрд. лв., показва статис­тиката на Национал­ния статис­тически инс­титут. Дан­ните се предос­тавят съв­мес­тно с Национал­ната аген­ция по приходите и са част от нова руб­рика на сайта на НСИ, пос­ветена на данъч­ната статис­тика. Пуб­ликувани са данни за тър­говията с горива от началото на 2019 г. насам. Те са раз­п­ределени по вида горива — бен­зин, дизел и пропан-бутан, както и спрямо големината на тър­гов­с­ките обекти, които са реализирали продаж­бите. В стой­ността на продаж­бите са включени начис­лените данъци и акцизи, както и прис­пад­натите отс­тъпки, извър­шени от тър­гов­ците. От пуб­ликацията е видно, че от началото на годината бен­зинос­тан­циите са реализирали продажби на бен­зин на стой­ност 0,91 млрд. лв., на дизел на стой­ност 3,53 млрд. лв. и на пропан-бутан за 0,45 млрд. лв. Съот­ветно продадените количес­тва са в обем на 0,44 млрд. литра бен­зин, 1,8 млрд. литра дизел и 0,44 млрд. литра пропан — бутан. Справ­ката показва, че няма големи раз­личия по отношение на тър­гуваните количес­тва горива през годините — най-малки са продаж­бите през април 202 година, когато бяха и пър­вите ограничителни мерки, свър­зани с пан­демията от коронавируса. Най-големият пазар на горива е столицата, показва още пуб­ликуваната статис­тика. Към 31 август 2021 година 3573 бен­зинос­тан­ции в страната са подали данни за тър­говия с горива. Броят им е без същес­т­вена промяна спрямо края на август 2020 година — тогава тър­гов­с­ките обекти, подали инфор­мация за тър­говия с горива са 3594. Инфор­мацията за тър­говията с горива се събира от НАП по силата на изис­к­ванията в Наредба №18 от 13 декем­ври 2006 година, пояс­няват още от НСИ. Тек­с­товете касаят регис­т­рацията и отчитането на фис­кал­ните уст­ройс­тва. От НАП съоб­щиха преди дни за засилен кон­т­рол по отношение на тър­говията с течни горива. Благодарение на провер­ките отчетените продадени количес­тва се увеличават с 15 на сто, отбелязаха данъч­ните.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...