Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Раздел “Енергетика“ спъва внасянето на Плана за възстановяване

Раздел “Енергетика“ спъва внасянето на Плана за възстановяване

Раздел “Енергетика“ спъва внасянето на Плана за възстановяване

В условията на пандемия става все по-важно присъствието в дигиталното пространство и това е единственият шанс да бъдем по-конкуретноспособни, каза още Атанас Пеканов

Всичко зависи от доста труд­ните ни раз­говори в сферата на енер­гетика. Всичко друго от наша гледна точка е изчис­тено освен темата за без­въз­мез­д­ната финан­сова помощ, заяви вицеп­ремиерът по европейс­ките въп­роси Атанас Пеканов в отговор на въп­рос на Нюз.бг. кога Национал­ният план за въз­с­тановяване и устой­чивост ще бъде внесен в Европейс­ката комисия. По думите му гран­товете трябва да се увеличат в текущата вер­сия на плана, но всички други проект са финализирани. Пеканов не се нае да каже в какви срокове Планът ще бъде внесен в ЕК, но пред­с­тои в рам­ките на няколко сед­мици да бъдат взети важни решения. От наша гледна точка отговорихме на изис­к­ването на ЕК да зададем нови алтер­нативни енер­гийни източ­ници, които се раз­виват на пазарен прин­цип в след­ващите години. Това е нещото, което сме заложили в Плана плюс реформи в сферата на енер­гетиката. Другото, което се изис­ква от служеб­ния кабинет е Стратегия за дъл­гос­роч­ната визия, като Пеканов е учуден, че в кратък срок ЕК изис­ква всичко това. На въп­рос на икономичес­кия сайт дали Планът ще бъде майка или мащеха за биз­неса и ком­паниите, Пеканов се надява да бъде и двете. Трябва да имаме и ролята на под­к­репа, но трябва да имаме малко строгост и отговор­ност за сред­с­т­вата, които идват през годините. Много от сред­с­т­вата не са били изпол­з­вани по най-добрия начин и за да има строгост, трябва да има ясни критерии, нас­тоя вицеп­ремиерът. По отношение на пред­с­тоящото му учас­тие на дис­кусия, пос­ветена на циф­ровизацията, циф­ровите тех­нологии и дигитализацията, Пеканов комен­тира, че Бъл­гария пред­с­тои да прави много важни стъпки в тази посока. В по-голяма част от класациите за циф­ровизация и дигитализация не сме на завидно добри места, но това е бъдещето. В условията на пан­демия виж­даме, че става все по-важно присъс­т­вието в дигитал­ното прос­т­ран­с­тво и това е един­с­т­веният шанс да бъдем по-конкуретноспособни, каза още Пеканов. Припом­няме, в края на работата на пър­вото служебно правител­с­тво минис­т­рите Кирил Пет­ков и Асен Василев нап­равиха среща с работещите в Мариш­кия басейн, на която среща под­к­репиха под­пис­ката им за запаз­ване на работата на мините и ТЕЦ “Марица Изток 2“, което всъщ­ност противоречи на ангажимен­тите, поети от Бъл­гария в Зелената сделка и мер­ките, които се пред­виж­дат в Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост. Малко преди това Пеканов увери, че не е имал кон­ф­ликт с Кирил Пет­ков и Асен Василев, но все пак са имали раз­лични мнения по час­тите в Национал­ния план за въз­с­тановяване и устой­чивост, както и за това как можем да се въз­с­тановим по-бързо от кризата.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...