Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъч­ните складове, новите образци са утвър­дени от минис­търа на финан­сите 3 месеца преди влизането им в сила, като заповедите за утвър­ж­даване са пуб­ликувани в Дър­жавен вес­т­ник, брой 79/21.09.2021 г. Единич­ните цени на бан­деролите се запаз­ват, като за тютюневи изделия е 0,014 лв., а за алкохолни напитки – 0,032 лв. Акциз­ните стоки, облепени с дейс­т­ващите към момента бан­дероли, могат да се реализират в тър­гов­с­ката мрежа до изчер­п­ването им, но не по-късно от 31 декем­ври 2022 г. Бан­деролът е дър­жавна ценна книга, която доказва внасянето на дъл­жимия акциз за освободените за пот­реб­ление акцизни стоки. Издава се от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите по утвър­ден проект и включва ком­бинация от защитни елементи в графич­ния дизайн, хар­тията, мас­тилата, холог­рам­ната лента, както и раз­лични тех­ники на печат. Бан­деролите, които са пред­наз­начени за пос­тавяне върху пот­ребител­с­ката опаковка на тютюневите изделия, се изпол­з­ват като защитен елемент съг­ласно чл. 35у, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свър­заните с тях изделия.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...