Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Обмисля се и ползването на лифтовете да става със зелен сертификат

Обмисля се и ползването на лифтовете да става със зелен сертификат

Обмисля се и ползването на лифтовете да става със зелен сертификат

До няколко дни ще се вземе решение дали пол­з­ването на лиф­товете през пред­с­тоящия зимен сезон да става със т.нар. зелен сер­тификат, каза вчера пред БНТ минис­търът на туризма Стела Бал­това. Според нея такова изис­к­ване трябва да се приеме. Пред­с­тавители на зим­ните курорти обявиха, че са против идеята, която не била обсъж­дана и съг­ласувана с тях. Минис­търът счита, че е добре в туризма зеленият сер­тификат да дейс­тва пос­тоянно. Друго важно решение, което ще се вземе след­ващата сед­мица е и дали да има пред­видени места за нас­таняването на хора под каран­тина в курор­тите. За момента такива не са пред­видени. Бал­това уточни, че за под­помагане на работещите в туризма има заделени допъл­нителни 70 млн. лв. от пос­лед­ния пар­ламент. Чака се одоб­рение от Европейс­ката комисия за раз­п­ределянето на 30 млн. от тях, защото това се счита за дър­жавна помощ. За още 40 млн. вър­вят финални съг­ласувания по какви критерии да се дават. 30 млн. от тази сума са за без­въз­мез­дна помощ да турис­тичес­кия сек­тор, а 6 млн. са за туроператорите, за въз­с­тановяване на плащания на крайни клиенти.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...