Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебната власт готова с план за бюджета

Служебната власт готова с план за бюджета

Служебната власт готова с план за бюджета

Правителството подготвя промени в Закона за обществените поръчки, касаещи ин хаус процедурите, обяви премиерът Стефан Янев

Служеб­ното правител­с­тво е готово с план за проек­тобю­джета за 2022 г. Това стана ясно от думите на служеб­ния премиер Стефан Янев пред БНТ. Той посочи, че законът не упоменава какъв вид правител­с­тво трябва да под­готви план-сметката, но има срокове, в които това трябва да се случи. „Затова служеб­ният кабинет е под­гот­вил негов базисен план, по които пар­ламен­тът да дебатира“, каза Янев. По думите му вер­сията на основ­ния финан­сов документ на дър­жавата за след­ващата година дава основ­ните насоки — под­помагане на биз­неса и неговото раз­витие и запаз­ване на фун­к­ционал­ността на социал­ната сис­тема. Служеб­ният премиер под­черта, че редов­ният кабинет ще има свободата да оформи бюджета така, че да може чрез него да изпъл­нява своите политики и приоритети. На въп­рос дали би влез­нал в новия кабинет като минис­тър, Янев посочи, че би го обмис­лил, но все още такава „оферта“ не е получил. Като условие той посочи един­с­т­вено „съг­ласие в политиките“. Премиерът обяви още, че правител­с­т­вото под­готвя промени в Закона за общес­т­вените поръчки, касаещи ин хаус процедурите. Измененията ще бъдат пред­ложени на 47-ото Народно съб­рание. Според Стефан Янев казусът с въз­ложените поръчки за строежа на отсеч­ките на АМ “Хемус“, които все още нямат раз­решителни, е не само законен, но и морален. Относно справянето с пан­демията целта на служеб­ното правител­с­тво е да се запази фун­к­ционирането на дър­жавата и в същото време да не се стига до претовар­ване на бол­ниците, за да могат нуж­даещите се да получават адек­ватна помощ, каза служеб­ният министър-председател. Според Стефан Янев правител­с­т­вото се е справило със ситуацията — днев­ните данни вече показ­ват повече озд­равели, откол­кото заболели, което значи, че тен­ден­цията върви към спад на заболеваемостта. По думите на Янев това означава, че зеленият сер­тификат работи. „Обещах да не се стига до масово зат­варяне и го спазих. Вак­синацията не е задъл­жителна, въп­реки че мер­ките навеж­дат на тази мисъл. Хората обаче са дос­татъчно умни, за да раз­бират нещата“, комен­тира още той и добави, че масовото тес­т­ване на мал­ките ученици също дава резул­тат. На въп­рос дали ще поиска остав­ката на здрав­ния минис­тър Стойчо Кацаров, премиерът обясни, че според него Кацаров полага необ­ходимите усилия и екипът му прави необ­ходимото, за да се справи относително добре. „Въп­росът с остав­ките е морален. В крайна сметка решенията, които се взимат, са колек­тивни. Нямам притес­нения или гор­чиво чув­с­тво, че нещо не е свър­шено. В тър­сене на баланса и чуването на всички мнения се взимат правил­ните решения. Може да не са идеални, но са взети колек­тивно“, категоричен беше Стефан Янев.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...