Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Засятото жито с 6 % по-малко от миналата есен

Засятото жито с 6 % по-малко от миналата есен

Като цяло, сеит­бата на основ­ните есенни кул­тури продъл­жава да се движи с по-бавни тем­пове спрямо миналата година, кон­с­татират от аграр­ното минис­тер­с­тво в пос­лед­ния си оперативен анализ на земедел­с­ките кул­тури. Пог­леж­даме към актуал­ните официални данни от зър­нените полета у нас. Тази година основно изненадите на времето позабавиха зър­ноп­роиз­водителите в сеит­бената кам­пания. Дос­коро пшеницата изос­таваше на годишна база между 15% и 20%, но раз­ликата вече е почти стопена. Към 18 ноем­ври площите, засети с пшеница у нас, са с 6% под отчетените по същото време на 2020 г. и въз­лизат на 991 813 ха. Увеличава се спадът на годишна база на ечемич­ните площи. По същото време на 2020 г. те са били 119 325 ха, а понас­тоящем са 97 583 ха, което е с над 18% по-малко. И при повечето от останалите есенни кул­тури се наб­людава редуциране на засетите площи — тритикале (-20,2%), ръж (-5.8%). Засега само при мас­лодай­ната рапица е налице увеличаване на площите на годишна база с 3,9%. Към 18 ноем­ври са засети 128 792 ха от кул­турата. По оперативни данни са ожънати над 99,8% от площите с мас­лодаен слън­чог­лед и 97,1% от тези с царевица за зърно. Приб­раните количес­тва от двете кул­тури са съот­ветно с 21% и 14,2% над отчетените по същото време на 2020 г. главно заради по-високите добиви от декар.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...