Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от фермите с виртуални животни и още 7 други нарушения се разследват от европейските прокурори

Девет от проверените 15 живот­новъдни ферми, където през есента инс­пек­торите на фонд „Земеделие“ и Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните отк­риха големи липси на животни, които иначе са заявени за суб­сидиране, са дадени за раз­с­лед­ване от Европейс­ките делегирани прокурори. Това съобщи за Синор.бг изпъл­нител­ният дирек­тор на фонда Борис Михай­лов по повод сиг­налите за нарушения, подадени по времето на служеб­ния кабинет до бъл­гар­с­ката и Европейска прокуратура. Ще припом­ним, че през сеп­тем­ври и октом­ври т.г. при извър­шените провер­ките на място от дирек­ция “Тех­нически инс­пек­торат“ бяха раз­к­рити липси на животни в девет ферми, като от общо заявените 872 говеда по обвър­заната под­к­репа (или по други схеми) с над­лежни документи са били 308 животни. А цяло стадо с 61 коня, заявено за суб­сидиране по линия на зас­т­рашените от изчез­ване мес­тни породи, изцяло се било изпарило. Преди броени дни от Спец­п­рокуратурата пък внесоха в съда обвинение за руш­вет­чийска схема в Плов­див­ско, където общин­ски съвет­ници са искали “такса спокойс­т­вие“ от 30 ферми за патици, които не са спаз­вали изис­к­ванията за водопол­з­ване и така са ощетявали дър­жавата. В тази връзка попитахме дирек­тора на фонда колко случая за нарушения са отк­рити при предос­тавянето на суб­сидии по ПРСР и дирек­т­ните плащания. За първи път по време на служеб­ния кабинет фон­дът е изп­ратил за раз­с­лед­ване от европейс­ките прокурори на седем случая, свър­зани с кухи проекти по ПРСР, сиг­нали за източ­ване на сред­с­тва по дирек­т­ните плащания, както и нарушения във връзка с пазар­ните мерки. Общо фон­дът е изгот­вил и изп­ратил 36 сиг­нала до Прокуратурата, отнасящи се за 81 получатели на суб­сидии. От тях Вър­хов­ната касационна прокуратура трябва да раз­с­ледва 28 сиг­нала, Европейс­ката прокуратура — 7 сиг­нала и Специализираната прокуратура — 1 сиг­нал. От ведом­с­т­вото не нав­лязоха в под­роб­ности за същ­ността на нарушенията. От изп­ратените сиг­нали 16 се отнасят по мер­ките от ПРСР 20072013 г. и ПРСР 20142020 г., 12 сиг­нала се отнасят за мер­ките и схемите по Дирек­тни плащания, а осем сиг­нала са свър­зани с проекти по Сел­с­кос­топан­с­ките пазарни механизми. Дан­ните на дирек­ция „Противодейс­т­вие на измамите“ към първи декем­ври 2021 г. сочат, че до идването на служеб­ния кабинет от фонда са дали на прокуратурата 17 сиг­нала с доказани измами и нарушения, извър­шени от 25 фер­мери и преработ­ватели. За периода 10 юни — 1 декем­ври 2021 г. изп­ратените сиг­нали са 19 и се отнасят до 56 бенефициенти. От тях до Вър­ховна касационна прокуратура ВКП са дадени 11 сиг­нала, до европейс­ките прокурори 7 сиг­нала и до Специализирана прокуратура — 1 сиг­нал. Не е ясно на какъв етап са раз­с­лед­ванията по тях. Екатерина СТОИЛОВА

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...