Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Л. Дацов: Идеята за министерство на държавните предприятия беше абсурдна

Л. Дацов: Идеята за министерство на държавните предприятия беше абсурдна

Л. Дацов: Идеята за министерство на държавните предприятия беше абсурдна

Идеята за минис­тер­с­тво на дър­жав­ните пред­п­риятия беше абсур­дна. Това комен­тира пред БНР бив­шият заместник-министър на финан­сите и член на Фис­кал­ния съвет Любомир Дацов. Той бе категоричен, че отделянето на рас­тежа и иновациите от Минис­тер­с­т­вото на икономиката също е без­с­мис­лено, а промяната ще доведе до съз­даване на двойна админис­т­рация и ще доведе до загуба на коор­динацията между двете бъдещи минис­тер­с­тва. „Името за новото ведом­с­тво е много хубаво — „рас­теж и иновации“, но това е грешка, независимо колко прек­расно звучи“, каза финан­сис­тът. Той изпол­зва темата да припомни, че отдавна е пред­ложил сек­тор „труд“ от Минис­тер­с­тво на труда и социал­ната политика да се прех­върли на Минис­тер­с­т­вото на икономиката. „Най-голямо предиз­викател­с­тво, независимо че неп­рекъс­нато акцен­тираме върху социал­ните аспекти, всъщ­ност са проб­лемите с труда. Най-големите предиз­викател­с­тва пред нас в след­ващите 20 години са тран­с­фор­мациите в сферата на труда“, отбеляза Любомир Дацов. Според него доста неща в коалицион­ното споразумение на бъдещите управ­ляващи ще претър­пят промяна, защото досега се залагат много неща, които са нерационални и „просто защото са се вър­тели в главата на някой, който няма опит“. Относно намеренията за сериозно сък­ращения в дър­жав­ната админис­т­рация, той посочи, че чинов­ниците в Бъл­гария — в цен­т­рал­ното управ­ление, са 56 хил. и няма как 30 хил. да бъдат отс­т­ранени. „Заедно с общините и всички останали независими струк­тури са някъде около 100 хил. души“, добави той и допълни, че изказ­ването на Асен Василев от „Продъл­жаваме промяната“, който е спряган и за финан­сов минис­тър, е по-скоро политическо. Дацов добави още, че внед­ряването на дигитални админис­т­ративни услуги ще освободи или намали значителен брой чинов­ници на гише. Финан­сис­тът обърна внимание на това, че акцен­тът в темата трябва да е на друго място. „В Бъл­гария продъл­жава да има сфери, където услугите са абсолютно недос­татъчни и недораз­вити поради липса на хора“, каза той.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...