Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Икономиката ни е забавила ръста си до 4,6% през лятото

Икономиката ни е забавила ръста си до 4,6% през лятото

Икономиката ни е забавила ръста си до 4,6% през лятото

На тримесечна база БВП е нараснал с 0,6%, отчете националната статистика

Брут­ният вът­решен продукт (БВП) на Бъл­гария през третото тримесечие на 2021 г. е нарас­нал с 4,6% спрямо същия период година по-рано. Това показ­ват сезонно изг­ладените пред­варителни данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. Това пред­с­тав­лява забавяне спрямо ръста от 9,9% през пред­ход­ното второ тримесечие. Пуб­ликуваните в средата на ноем­ври екс­п­ресни оценки показаха значително по-слаб ръст на бъл­гар­с­ката икономика от 0,4% на годишна основа. Спрямо второто тримесечие на тази година повишението на БВП е с 0,6%, а според изчис­ленията на национал­ната статис­тика в екс­п­рес­ната оценка тримесеч­ният ръст беше 0,9%. По пред­варителни данни произ­веденият брутен вът­решен продукт през третото тримесечие на 2021 г. въз­лиза на 36,133 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5241 лв. от стой­нос­т­ния обем на показателя. Съз­дадената от отрас­лите на национал­ната икономика брутна добавена стой­ност от юли до сеп­тем­ври въз­лиза на 31,201 млрд. лева по текущи цени, отчита НСИ. През третото тримесечие на годината относител­ният дял на аграр­ния сек­тор в добавената стой­ност на икономиката увеличава рав­нището си спрямо същия период на миналата година с 0,8 процен­тни пун­кта до 7,6%. Според статис­тиката индус­т­риал­ният сек­тор увеличава относител­ния си дял в добавената стой­ност на икономиката с 0,6 процен­тни пун­кта до 26,4%. Относител­ният дял на добавената стой­ност, реализирана от дей­нос­тите в сек­тора на услугите, намалява до ниво от 66% при 67,4% през съот­вет­ния период на пред­ход­ната година. В НСИ изчис­ляват, че за крайно пот­реб­ление през третото тримесечие се израз­ход­ват 75,1% от произ­ведения БВП. Инвес­тициите (бруто образуване в основен капитал) фор­мират 14,8% от произ­ведения БВП. Вън­ш­нотър­гов­с­кото салдо от стоки и услуги е положително.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...