Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българите плащат една от най-скъпа електроенергия в Източна Европа

Българите плащат една от най-скъпа електроенергия в Източна Европа

Българите плащат една от най-скъпа електроенергия в Източна Европа

Бъл­гария се нарежда на 91-о място сред 230 дър­жави по показателя цена на елек­т­роенер­гията и нивото у нас е под сред­ното в света. Проуч­ване на Cable.co.uk показва, че сред­ната цена в страната ни в периода юни — ноем­ври е 0,124 долара за киловат­час, като най-ниската цена е 0,069 долара, а най-високата — 0,15 долара. За срав­нение, в света сред­ната цена на елек­т­роенер­гията в този период е 0,165 долара за киловат­час. За изгот­вянето на класацията са изпол­з­вани данни за 3883 енер­гийни тарифи в 230 дър­жави и на тази база се изчис­лява меgдиан­ната цена за всяка една страна. Дан­ните показ­ват, че Бъл­гария е сред страните с най-скъпа елек­т­роенер­гия в Източна Европа. Средно в региона пот­ребителите плащат 0,11 долара за киловат­час, като най-евтина е елек­т­роенер­гията в Сър­бия (0,061 долара) и в Полша (0,07 долара), докато в Словения цената е 0,173 долара за киловат­час. Най-евтината елек­т­роенер­гия в света се продава в Либия — едва 0,007 долара за киловат­час, след­ват Ангола (0,013 долара), Судан (0,014 долара) и Кир­гиз­с­тан (0,017 долара). Цената на тока в Либия е много силно под­к­репена от дър­жавни суб­сидии, а и страната е енер­гийно независима заради богатите си залежи на пет­рол и бързо раз­виващите се проекти за възоб­новяема енер­гия, отбеляз­ват от ком­панията. Проуч­ванията показ­ват още, че сред­ната цена на елек­т­роенер­гията в Западна Европа е над сред­ното за света — 0,194 долара за киловат­час. Най-евтин ток в този регион плащат в Нор­вегия (0,093 долара за киловат­час), а най-скъпо в Дания (0,35 долара за киловат­час) и Гер­мания (0,32 долара). Дания всъщ­ност е не само страната с най-скъпа елек­т­роенер­гия в Европа, но заема и незавид­ната 217 позиция в света в класацията за най-евтина елек­т­роенер­гия на Cable.co.uk. Гер­мания е 211. Като цяло едни от най-ниските регионални цени на тока имат бив­шите социалис­тически репуб­лики — 0,049 долара, като в Русия сред­ната цена е 0,05 долара за киловат­час, което ѝ отрежда 22 позиция в класацията за най-евтина елек­т­роенер­гия.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...