Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Горивата ще продължат да поскъпват

Горивата ще продължат да поскъпват

Горивата ще продължат да поскъпват

Потребителите скоро няма да видят понижение на цените по бензиностанциите

За съжаление, прог­нозата не може да бъде особено розова. Прог­нозата е трудна и неясна.“ Това каза пред БНР пред­седателят на Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация Живодар Тер­зиев. Пър­вата десет­д­невка на месеца има пос­тепенно и устой­чиво покач­ване на меж­дународ­ните цени, което е притес­нително, комен­тира Тер­зиев. По думите му към днешна дата не се очер­тава явна тен­ден­ция на понижение. През януари цените ще рас­тат или поне на бен­зинос­тан­циите няма да видим особено понижение, заяви Живодар Тер­зиев. „Очак­вам пропан-бутанът да поев­тинее. Успоредно с това след­ващите няколко дни метанът за автомобили, ком­п­ресираният природен газ, ще продължи да се покачва. Масово цените ще минат 3 лева. Когато единият алтер­нативен продукт поев­тинее, в същото време другият ще стане почти нетър­пимо скъп. Ще има отлив от този продукт “, каза още той. При бен­зина и дизела няма да има добра новина, посочи Тер­зиев. Според него ако няма увеличение, то цените ще се задър­жат. Запитан може ли да се стигне до недос­тиг на горива в Бъл­гария, Живодар Тер­зиев под­черта, че от средата на декем­ври ситуацията на Бал­каните е спокойна: „Горива има. Още повече януари не е тол­кова силен, с тол­кова голямо пот­реб­ление. Резерви има — говорим за оперативни резерви, които да пок­рият временни зат­руд­нения. Кой колко заделя от операторите — това са данни леко кон­фиден­циални и са в Дър­жав­ната аген­ция „Воен­нов­ременни запаси“, но ние си под­дър­жаме нашите запаси и в случай на крайна нужда сме в готов­ност да освободим такива.“ Тер­зиев съобщи, че пред­с­тои тренировъчно тес­тово освобож­даване на горива, защото такава ситуация не е имало от 2011 г.

България

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...