Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи бТВ. Пос­къп­ването на бен­зин А 95 е с 0,60 лв. В началото на миналата година е струвал малко над 1,84 лв., а сега над­вишава 2,40 лв. При дизела увеличението е още по-голямо. Миналия януари цената му тръгва от 1,84 лв. на литър, а сега е 2,48 лв. за литър. Процен­тно това е увеличение от почти 35%. Пропан-бутанът е драс­тично по-скъп. От 0,90 лв. сега е над 1,40 лв. за литър. Най-драстично е увеличението при метана. Там пос­къп­ването през пос­лед­ните дни е с около 0,50 лв. — в момента е около 2,92 лв. за литър, така че наб­лижава 3 лв. „Тен­ден­цията е по-скоро към увеличаване цената на горивата, въп­реки че през пос­лед­ната сед­мица на прак­тика няма промяна. Това спокойс­т­вие обаче е измамно“, каза в „Тази сут­рин“ Анд­рей Дел­чев от Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация. По думите му всички фак­тори сочат в посока на увеличаване на цената на горивата и основно цената на суровия пет­рол, която върви стрем­г­лаво нагоре. „Силно се надявам, че няма да стиг­нем психологичес­ката бариера от 3 лв. за литър бен­зин и дизел“, каза Дел­чев. „Пот­реб­лението на течни горива в момента е същото като през 2019 г. преди кризата. Тоест то е стиг­нало пред­к­ризис­ните нива, а произ­вод­с­т­вото изос­тава много“, поясни още той. В този смисъл в момента има опас­ност от дефицит на суров пет­рол и това е основ­ната причина цените да вър­вят нагоре. „Рафинериите забавиха увеличаването на продук­цията си. ОПЕК взе решение за увеличаване със срав­нително малки количес­тва — 400 000 барела на ден. Те не пок­риват рязко нарас­налото тър­сене, тъй като „Омик­рон“ не ограничава биз­неса“, обясни Анд­рей Дел­чев. Според него няма опас­ност да се стигне до това да се редим на опашки за горива, тъй като в момента Бъл­гария внася необ­ходимите количес­тва. Цената на пет­рола нарас­тва, като фючър­сите върху пет­рол тип „Брент“ докос­наха най-високата си стой­ност от над три години насам, тъй като инвес­титорите залагат, че дос­тав­ките ще останат слаби на фона на ограничения добив от страна на големите произ­водители и незасег­натото тър­сене на горива по света от новия щам на коронавируса. Фючър­сите върху пет­рола тип „Брент“ пос­къп­наха с 0.5% до цена от 86.46 долара за барел по време на сут­реш­ната тър­говия в понедел­ник. На един етап от сесията, цената скочи до 86.71 долара, което е най-високото ниво от 3 октом­ври 2018 година, предава Reuters. Щат­с­кият лек суров пет­рол (WTI) пос­къпна с 0.7% до цена от 84.40 долара за барел, като по-рано през тър­гов­с­ката сесия бе на ниво от 84.78 долара — най-високото рав­нище от 10 ноем­ври 2021 година. Пос­къп­ването идва след като през миналата сед­мица пет­ролът тип „Брент“ добави над 5%, а WTI отчете ръст в цената от над 6%. Засиленото изкупуване на пет­рол, под­тик­нато от недос­тиг в дос­тав­ките и сиг­налите, че Омик­рон, новият щам на коронавируса, няма да засегне значително тър­сенето на горива, вдига цената на суровия пет­рол до най-високите му нива от няколко години насам, което означава, че пос­къп­ването на фючър­сите върху „Брент“ може да продължи още извес­тно време, комен­тират тър­говци.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...